Do Violetta Live w Polsce pozostało...

Do Violetta Live w Polsce pozostało...

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

07.01.2015

[Nauka jęz. hiszpańskiego] Lección 1-3

[Nauka jęz. hiszpańskiego] Lección 1-3

Pora zatem iść małymi kroczkami do spełnienia swojego noworocznego postanowienia? Jak obiecałam nowa lekcja w poniedziałek już jest. A zatem przekonajcie się co naszykowałam dla was dzisiaj. 
Lekcje będą co 2-3 dni, po małym rozdzialiku z podręcznika, wraz z dodatkami.

[Aktualizacja 3] Lekcja 3 
UWAGA! To jest ostatnia lekcja w tym tygodniu, widzimy się w poniedziałek! :) 

Co będzie Wam potrzebne?  

#zeszyty 
Początkowo polecałam zeszyty B5, ale nie jest to dobre wyjście, ponieważ piszę się dość nie wygodnie, a materiału będzie dość sporo, więc najlepiej polecałabym grube zeszyty A4. W zależności w czym wolicie pisać linia bądź kratka. Jeden byłby do notatek z lekcji, drugi do tłumaczenia piosenek a trzeci do tłumaczenia artykułów hiszpańskojęzycznych. 

#główna książka
Głównie swoje lekcje będziemy opierać na podręczniku Prisma Comienza A1, który możecie pobrać z redakcyjnego dysku Google: [link]. Natomiast ćwiczenia tutaj: [link].

#dodatki
Chciałabym wam zaproponować jeszcze kilka dodatkowych rzecz, ale tutaj macie pełną wolę wyboru wg własnego uznania.
Lingo, które pokazywałam wcześniej. Można kupić między innymi w Empiku: [link].
♥ czasopismo "¿Español? Sí, gracias", który również można kupić w empiku za 10,90. Sądzę, że kupno gazetki, co trzy miesiące - bo jest to kwartalnik, to nie jest spory wydatek, a pomaga sporo w nauce, zwłaszcza, że artykułu są w różnych poziomach i w wersji mp3, którą można ściągnąć i przesłuchać. 
♥ Wkrótce może zaproponuje kolejny magazyn :) 
♥ codziennie słuchanie przez jakieś 10-15 min. wiadomości. 


¡Vamos a empezar! ¿Estás listos? 
                                               Lección 1             dato: 05.01.2015
Tema: El Alfabeto - alfabet 

Wiem, że to może budzić mały szok, ale już tłumaczę dlaczego zaczynamy od niego. A więc znajomość "literek" pozwoli Wam na swobodne czytanie (po ćwiczeniach itd.) oraz pisanie ze słuchu (tu trzeba mieć też obycie z językiem, bo z początku może być dość trudno zrozumieć). Podam wam przy okazji trochę słówek, nie chce zbyt wiele na sam początek byście się nie zniechęcili. Ale z czasem będzie ich więcej. Na pewno przy liczbach będzie trochę zachodu.

A [a]
Bb [be]
C [ce] /fe/
CH [che] /cie/
D [de]
E [e]
F [efe]
G [ge] /he/
H [hache] /acie/
I [i]
J [jota] /hota/
K [ka]
L [ele]
LL [elle] /eje/
M [eme]
N [ene]
Ñ [eñe] /enie/
O [o]
P [pe]
Q [cu] /ku/
R [erre] /ere/
S [ese]
T [te]
U [u]
V [uve] /ube/
W [uve doble] /uwe doble/
X [equis] /ekis/
Y [i grega]
Z [zeta] /feta/
Pora na małe objaśnienie:
 • * [a] - tak zapisujemy, gdy literujemy jakiś wyraz (bez tych kwadratowych nawiasów []) i również tak czytamy po polskich literach, nie ma tutaj żadnej różnicy
 • * natomiast gdy jest /fe/ znaczy, że tak należy czytać, gdy coś literujemy, bądź mówimy alfabet. 

Jest kilka wyjątków, które odbiegają od zasady czytania po polskich literach: 
 • * C - mamy tutaj aż trzy wyjątki:
  1. w przypadku gdy obok C mamy litery - e - i - czytamy jak: /f/ 
  2. w pozostałych przypadkach czytamy jak: /k/
Słówka: cine /fine/ - kino, cerrado /ferrado/ - zamknięty, cerveza /ferbeza/ - piwo, canción /kanfion/ - piosenka, lección /lekfion/ - lekcja, casa /kasa/ - dom, cosa /kosa/-  rzecz, código /kodigo/ - kodeks, cómo /komo/ - jak, dlaczego, cámara /kamara/ - kamera, camino /kamino/ - droga, creer /kreer/ - wierzyć.
 • * CH - czytane jest jak /cz/ ale są wyjątki, że jest czytanie jak /ci/ 
Słówka: chocolate /czokolate/, coche /kocie/ - samochód, chiquita /czikita/ - mała, leche /lecie/ - mleko.
 • * G - tutaj mamy aż trzy wyjątki: 
  1. w przypadku gdy obok G mamy litery - e - i - czytamy jak: /h/
  2. w przypadku gdy mamy takie zestawienie liter: GUI bądź GUE, litera U jest niewymawiana, G czytamy jak: /g/
  3. w pozostałych przypadkach czytane jak: /g/ 
Słówka: genio /henio/ - geniusz, gimnasion /himnasion/ - siłownia, guitarra /gitarra/, guierra /gierra/ - wojna, gato /gato/ - kot, gamo /gamo/ - guma.
 • * H - w języku jest niewymawiane. 
Słówka: hospital /ospital/, hotel /otel/, hablar /ablar/ - mówić, helado /elado/ - lody, huesos /łesos/- kości.
 • * J - jest wymawiane jak polskie /h/. 
Słówka: jirafa /hirafa/ - żyrafa, junto /hunto/ - razem, jersey /hersej/ - sweter, jueves /hłebes/ - czwartek, jamón /hamon/ - szynka, mejillones /mehijones/ - małże.
 • * LL - czytane jest jak /j/. 
Słówka: me llamo /me jamo/ - nazywam się, lluvia /jubia/ - deszcz, llamar /jamar/ - dzwonić.
 • * Ñ - czytanie jest jak /ni/. 
Słówka: niño /ninio/ - dziecko, señal /senial/ - znak, año /anio/ - rok.
 • * Q - w przypadku gdy mamy takie zestawienie liter: QUE /ke/ i QUI /ki/. 
Słówka: queso /keso/ - ser, quiero /kiero/ - kocham, chcę, esquimal /eskimal/ - eskimos.
 • * V - czytane jest jak /b/.
Słówka: vaca /baka/ - krowa, ver /ber/ - widzieć, venir /benir/ - przybywać, voy /boj/ - idę, verde /berde/ - zielony, verdad /berdad/ - prawda, verdadero /berdadero/ - prawdziwy.
 • * W - czytamy jak /b/ bądź /u/. W przypadku zapożyczeń z języka angielskiego czytana jest jak polskie /ł/.
Słówka: water /bater/ - toaleta (rzadko używane słówko) i tutaj mamy dwa wyjątki: whisky /łiski/ oraz windsurf /łindsurf/.
 • * Y - czytamy przeważnie jak /j/, ale gdy stosujemy jak np. polskie - i - to czytamy jak: /i/ np. Petro y Pablo /Pero i Pablo/. 
Słówka: yogurt /jogurt/, yate /jate/ - jacht, yaguré /jagure/ - skunks.
 • * Z - czytane podobnie jak CE, czyli /fe/.
Słówka: zapato /fapato/ - but, zapatilla /fapatija/ - pantofel, zapatear /fapatear/ - kopać, azul /aful/ - niebieski. 

Wyjątków byłoby na tyle. Resztę liter czyta jak polski odpowiednik. Oto reszta słówek do przećwiczenia, zanim przejdziemy do pracy domowej.
algo /algo/- coś, amistad /amistad/ - przyjaźń, acción /akfion/ - czyn, akcja, udział, amor /amor/ - miłość, abogado /abogado/ - adwokat, bello /bejo/ - piękny, brillar /brijar/ - błyszczeć, świecić, bien /bien/ - dobro, destino /destino/ - przeznaczenie, decir /defir/ - powiedzieć, dos /dos/ - dwa, entre /entre/ - pomiędzy, ejemplo /ehemplo/ - na przykład, estrellas /estrejas/ - gwiazdy, estudiar /estudiar/ - studiować, facíl /fafil/- łatwy, favor /fabor/ - przysługa, przyjemność, fama /fama/ - sława, ir /ir/- iść, iglesia /iglesia/ - kościół, importante /importante/ - ważny, intervalo /interbalo/ - przerwa, pauza, Internet /internet/, kilometro /kilometro/ - km, kilogramo /kilogramo/ - kg, elefante /elefante/ - słoń, leche /lecie/ - mleko, luz /luf/- światło, mesa /mesa/ - stół, mundo /mundo/ - świat, dormir /dormir/ - spać, tener /tener/ - mieć nariz /narif/ - nos, nuevo /nuebo/ - nowy, nuestro /nuetro/ - nasz, domingo /domingo/ - niedziela, médico /mediko/ - lekarz, dedo /dedo/ - palec, película /pelikula/ - film, poder /poder/ - móc, peligroso /peligroso/ - niebezpieczny, perro /perro/ - pies, perro esquimal /perro eskimal/ - husky, escalera /eskalera/ - schody, silla /sija/ - krzesło, sueño /słenio/- marzenie, sen, sonar /sonar/ - bić, ser /ser/ - być,  /si/ - tak, si /si/ - jeśli, así /asi/ - więc, tener /tener/ - mieć, estufa /estufa/ - piec, televisión /telebision/ - tv, ciudad /fiudad/ - miasto, euforia /euforia/, examen /eksamen/ - egzamin, extranjero /ekstranhero/ - obcy, zagranica, taxi /taksi/.

Alfabet warianty

Jak z wielu z Was dobrze, zauważyło hiszpański, który przedstawiłam różni się trochę od tego, który możemy usłyszeć w serialu podczas śpiewania piosenek np. przez Martinę. Miałam to omówić pod koniec naszych lekcji, ale w związku z zainteresowanie Waszym postanowiłam przedstawić to już teraz. Byście nie obawiali się, że nauczycie się nie z tym akcentem co trzeba :) zatem sami sobie wybierzecie formę języka, którą chcecie wymawiać. Mnie również momentami jest wygodniej powiedzieć - canción /kansion/ niż /canfion/ :)
Omówimy sobie tylko i wyłącznie różnice, zatem rzeczy nie omówione zostaną bez zmian!
 • * C - stojące przed e oraz i wymawiane jest jak polskie /s/. 
Słówka: cinco /sinko/ - pięć, cenicero /senisero/ - popielniczka, cera /sero/ - wosk, canción /kansion/ - piosenka, decir /desir/- mówić, powiedzieć, crecer /kreser/ - rosnąć, acercarse /aserkarse/ - zbliżać się, podchodzić, cielo /sielo/ - niebo, cerca /serka/ - blisko, obok, parecer /pareser/ - wydawać się, zdawać się, diferencia /diferensia/ - różnica, circular /sirkular/ - krążyć (o krwi lub wodzie), jechać, poruszać się, sensación /sensasion/ - uczucia, wrażenie, sensacja, hacer /aser/ - robić, czynić, hacerse /aserse/ - stawać się, grisáceo /grisaseo/ - szarawy, suceder /suseder/- zdarzać się, stawać się, acierto /asierto/ - poprawna odpowiedź, dobra decyzja, fácil /fasil/ - łatwy, enciender /ensiender/ - zapalać, rozpalać, włączać (światło), conocer /conoser/ - znać, umieć, especial /espesial/ - specjalny, enloquecer /enlokeser/ - doprowadzić do szału, oszaleć, szaleć, nacer /naser/ - urodzić się, función /funsion/ - funkcja, seans, spektakl, princesa /prinsesa/ - księżniczka, acción /aksion/ - czyn, akcja, udział (w spółce), necesitar /nesesitar/ - potrzebować, escenario /essenario/ - scenariusz.
 • * LL - W krajach Ameryki Południowej takich jak Urugwaj czy Argentyna jego wymowa jest twardsza zbliżona do ź, ż, a nawet do .
Słówka: llegar /żegar/ - przybywać, przyjeżdżać, przychodzić, brillar /briżar/ - świecić, błyszczeć, callar - /każar/ - milczeć, llamarse /żamarse/- nazywać się, estrella /estreża/ - gwiazda, fallar /fażar/ - zepsuć się, llorar /żorar/ - płakać, maquillarse /makiżarse/ - malować się, robić sobie makijaż.
 • * Y - dźwięczna (jak coś pomiędzy polskimi ź a ż) lub bezdźwięczna (jak coś pomiędzy polskimi ś a sz), czyli podobnie jak w przypadku ll.  
Słówka:  yo /żo/ - ja, ya /ża/ - już.
 • Z -  tutaj jest podobnie jak w przypadku C, czytamy jak polskie /s/.
Słówka: corazón /korason/ - serce, brazo /braso/ - ręka, ramię, cabeza /kabesa/ - głowa, abrazar /abrasara/ - obejmować, ściskać, abrazarse /abrasarse/ - ściskać się, feliz /felis/ - szczęśliwy, razón /rason/ - powód, przyczyna, comenzar /komensar/ - zaczynać, alcanzer /alkanser/ - sięgać, osiągać, dosięgać, empezar /empesar/ - zaczynać, arenas movedizas /arenas mobedizas/ -  ruchome piaski, luz /lus/ - światło.

Warianty języka hiszpańskiego

Przy okazji tego posta chciałam wam zaznaczyć, również inne przypadki różnic w języku hiszpańskim. Te różnice są spotykane wyłącznie w Urugwaju i w Argentynie. Teraz łatwiej będzie nam zrozumieć obsadę, czytając ich tweety np. :) 
* Zjawisko voseo - zaimek drugiej osoby liczby pojedynczej to - vos - , a formy czasowników drugiej osoby liczby pojedynczej różnią się od tych używanych w Europie np. "masz" w standardowym hiszpańskim to tú tienes, a w Argentynie używa się - vos tenés, należy tutaj nadmienić przykład zamiany czasownika "być" w standordowym hiszpańskim będzie to eres, a w Argentynie używa się - sos.
* zamiast form drugiej osoby liczby mnogiej używane są formy trzeciej osoby liczby mnogie.
* bardzo rzadko używane są czasy złożone, zastępowane czasami prostymi (np. "zjadłem" w standardowym hiszpańskim to yo he comido, a w rioplatense yo comí).
* użycie wołacza che przy mówieniu do kogoś "na ty". 

Praca domowa
Podręcznik: 2.1 str. 11, 2.2 str. 11, 2.3 str. 11.
Ćwiczenia: 1.1 str. 5, 1.2 str. 5. 

Dodatek 
Lingo: Lección 1 wraz z zadaniami do lekcji, które proponuje zrobić w jakimś zeszycie A5 16-32 kartki.

                                                Lección 2             dato: 06.01.2015
Tema: Presentarse y saludar - przedstawiać się i witać 
Na dzisiejszej lekcji poznamy kilka zwrotów podczas rozmowy oraz czasownik llamarse, który należy uzupełnić w tabelce [do pobrania].

Dialogi:
- Hola, me llamo + nombre. ¿ Y tú? (¿cómo te llamas?) 
     ~ Cześć, nazywam się + imię. A ty? (Jak się nazywasz?)
- (Me llamo) + nombre./ Soy... ~ (Nazywam się) + imię./Jestem....
- ¿Cómo se llama? ~ Jak się nazywa?
- Se llama + nombre/ Es.... ~ Nazywa się + imię./Jest...

Odmiana czasownik
 

Czasownik w czasie teraźniejszym
nazywać się
llamarse
Yo
me llamo
te llamas
Él, Ella, Usted
se llama
Nosotros, Nosotras
nos llamamos
Vosotros, Vosotras
os llamáis
Ellos, Ellas, Ustedes
se llaman
 
Praca domowa
Podręcznik: str. 10: 1.1 i 1.2. 
Ćwiczenia: str.8: 1.10  

Dodatek
Lingo: Lección 2.

                                                   Lección 3             dato: 07.01.2015  
Tema: Nombres geograficos y las nacionalidades 
- nazwy geograficzne i narodowości. 
Na tej lekcji będzie sporo słownictwa, wybierzcie sobie najpotrzebniejsze i nauczcie się ich! ;)

África – Afrika, Albania – Albania, Alpes – Alpy, Amazones – Amazonka, América – Ameryka, América del Sur – Ameryka Południowa, América del Norte – Ameryka Północna,  Amsterdam – Amsterdam, Andalucía – Andaluzja, Andes – Andy, Inglaterra – Anglia, Aragón – Aragonia, Argentina – Argentyna, Armenia – Armenia, Asturia – Asturia, Atenas – Ateny, Altántico – Atlantyk, Australia – Australia, Austria – Austria, Asia – Azja, Balcanes – Bałkany, Barcelona – Barcelona, Bélgica – Belgia, Belgrado – Belgrad, Berlín – Berlin, Bielorrusia – Białoruś, Bogotá – Bogota, Brasil – Brazylia, Bruselas – Bruksela, Budapeszt -  Budapeszt, Buenos Aires – Buenos Aires, Bucarest – Bukareszt, Bulgaria – Bułgaria, Caracas – Caracas, China – Chiny, Croacia – Chorwacja, Chipre – Chipre, Républica Checa – Czechy, Dinamarca – Dania, República Dominicana – Dominikana, Duero – Duero, Ebro – Ebro, Ecuador – Ekwador, Egipto -  Egipt, Estonia – Estonia, Extremadura – Estremadura, Etiopia -  Etiopia, Europa – Europa, Filipinas – Filipiny, Finlandia – Finlandia, Francia – Francja, Galicia – Galicja (w Hiszpanii), Greorgia – Gruzja, Giblartar – Giblartar, Granada – Grenada , Grecia – Grecja, Guadalajara – Guadalajara, Guadalaguivir – Gwadalkiwir (rzeka w Hiszpanii), Guadalupe – Gwadelupa, Guatemala – Gwatemala, Guinea – Gwinea, La Habana – Hawana, Helsinki – Helsinki, Himalaya – Himalaje, España – Hiszpania, Holanda – Holandia, Honduras – Honduras, India – Indie, Indonesia – Indonezja, Irak – Irak, Irán – Iran, Irlanda – Irlandia, Islandia – Islandia, Israel – Izrael, Japón – Japonia, Jerusalén – Jerozolima, Jordania – Jordania, Cádiz – Kadysk, El Cairo – Kair, Canada – Kanada, Caribe – Karaiby, Cárpatos – Karpaty, Castilla – Kastylia, Cataluña – Katalonia, Cáucaso – Kaukaz, Congo – Kongo, Columbia – Kolumbia, Copenhague – Kopenhaga, Córdoba -  Kordowa, Corea – Korea, Costa Rica – Kostaryka, País Vasco – Kraj Basków, Cracovia – Kraków, Cuba – Kuba, La Paz – La Paz, La Plata – La Plata, León – León (miasto w Hiszpanii), Libia – Libia, Lima – Lima, Lituania – Litwa, Lisboa – Lizbona, Londres – Londyn, Luxemburgo – Luksemburg, Letonia – Łotwa, Madagascar – Madagaskar, Madrid – Madryt, Málaga – Malaga, Malasia – Malezja, Mallorca – Majorka, Managua – Managua (jezioro/stolica), Marruecos – Maroko, Méjico – Meksyk, Menoría – Minorka, Mongolia – Mongolia, Mar Báltico – Morze Bałtyckie, Mar Caribe – Morze Karaibskie, Mediterráneo – Morze Sródziemne, Moscú -  Moskwa, Murcia – Murcja, Navarra – Nawarra, Alemania – Niemcy, Nicaragua – Nikaragua, Nil – Nil, Noruega – Norwegia, Nueva York -  Nowy Jork, Oslo – Oslo, Pacífico – Pacyfik, Palencia – Palencia, Palestina -  Palestyna, Pamplona – Pampeluna, Panamá – Panama, Paraguay – Paragwaj, París -  Paryż, Pekín – Pekin, Perú – Peru, Pireneos – Pireneje, Polonia – Polska, Portugal – Portugalia, Praga -  Praga, Puerto Rico -  Portoryko, Península Ibérica – Półwysep Iberyjski, Quito -  Quito, Rusia – Rosja, Rumunia – Rumunia, Riga -  Ryga, Roma – Rzym, Salamanca – Salamanka, El Salvador – Salwador, San Sebastián -  San Sebastian, Santiago -  Santiago, Zaragoza – Saragossa, Sevilla -  Sewilla, Escandinavia -  Skandynawia, Eslovaguia – Słowacja, Eslovenia -  Słowenia, Sofía – Sofia, Estados Unidos de América – Stany Zjednoczone Ameryki, Siria -  Syria, Escocia – Szkocja, Estocolmo -  Sztokholm,  Toledo -  Toledo, Turquía -  Turcja, Ucrania – Ukraina, Uruguay -  Urugwaj, Valencia -  Walencja, Gales -  Walia, Varsovia -  Warszawa, Washington – Waszyngton, El Vaticano – Watykan, Venezuela – Wenezuela, Hungría – Węgry, Viena – Wiedeń, Gran Bretaña – Wielka Brytania, Vietnam – Wiednam,  Vilno – Wilno, Vístula – Wisła, Italia – Włochy, Islas Canarias – Wyspy Kanaryjskie, Tierra del Fuego -  Ziemia Ognista. 

Tabelka z narodowościami: 
Jeżeli obraz byłby nie widoczny, możecie go zobaczyć w podglądzie [tutaj].


Praca domowa
Podręcznik: str. 12: 3.1, 3.2, str.:13: 3.3.
Ćwiczenia: str. 8: 1.11, 1.12.

Dodatek
Lingo: Lekcja 3

Zadania na cały tydzień: 
Piosenka: Malú - Ahóra Tú [link]. Piosenkę należy napisać ze słuchu, potem sprawdzić błędy i przetłumaczyć właściwy tekst.
Magazyn: przeczytać, posłuchać jeden z artykułów, nie musicie całego naraz, możecie po trochu dziennie. Nie musi być to wydanie akurat co ja posiadam możecie poszukać starszych wydań na chomiku i ściągnąć sobie. Każde pojedyncze wydanie zawiera przeróżne stopnie artykułów.
Artykuł do tłumaczenia: odpuszczę Wam ten tydzień :P

Es todo!  I mamy powtórkę z rozrywki, bo lekcja jest naprawdę długa, ale mam nadzieje, że jakoś dacie radę, sporo można zapamiętać przepisując :]

Mieliście sporą rację, że lekcje powinny być co 2-3 dni, więc postanowiłam pohamować swoją ambicję trochę i dodawać je w poniedziałki, środy i piątki. Ułatwi to Wam i mi życie, jak wiecie pewnie mam najwięcej obowiązków z was wszystkich: studia (zbliżają mi się egzaminy), praca, bloga, lekcje hiszpańskiego, a myślę też o odświeżeniu mojego angielskiego. A zatem roboty naprawdę sporo. Buen díá por todos!

Jak tak reszta pracy? :> Macie jakieś pytania?

103 komentarze:

 1. Dlaczego od początku wszystkie lekcje dajesz?

  OdpowiedzUsuń
 2. Super ze dajesz id początku na przykład ja rok temu raz czytałam raz nie lekcje hiszpańskiego teraz mam postanowienie się go uczyć na bieżąco:) ps.pisze z telefonu;) SUPER POST

  OdpowiedzUsuń
 3. Szczerze?! Jesteś świetna w prowadzeniu tych lekcji! Już biorę się za naukę :)
  Dziękuję że je prowadzisz <3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak byś nie miała pomysłu na piosenkę na następny tydzień to Shakira ma taką jedną naprawdę świetną - ,,Loca por ti'' <3

   Usuń
  2. Dzięki :] już sobie zapisuje :P Kocham Shakirę ♥

   Usuń
  3. Ja też:-)

   Usuń
 4. Dzięki że dajesz lekcje bardzo mi to pomoże i jestem za tym by była jedna lekcja na 2-3 dni

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Popieram!
   Wydaje mi się, że jedna lekcja na 2-3 dni będzie lepszym wyjściem dla Ciebie i dla nas :)
   Tak w ogóle... DZIĘKUJĘ ZA TE LEKCJE! <333 Może wreszcie się nauczę? ^^
   Naprawdę dziękuję ;*
   I fajnie, że zaczęłaś od nowa ;3 Dzięki temu osoby, które wcześniej się nie uczyły, będą mogły zrobić to teraz ^^ Dzięki <333

   Usuń
 5. Mam taką małą uwagę do wypowiadania - jeśli literę "ll" (i "y") wymawiamy jako [dź], to wtedy "v" czytamy jako [w], a nie [b]. Taka wymowa jest spotykana nie tylko w Ameryce Łac., ale i w południowej Hiszpanii.

  OdpowiedzUsuń
 6. https://www.youtube.com/watch?v=TN0o5ZF64hg
  Patrzcie co znalazłam! :D Może się przydać. ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. A gdzie wyslac prace dom?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dołączam się. Jestem straszną "nimotą" że tak powiem xD Ale wcześniej nie zwracałam uwagi na te lekcje i teraz nie wiem ;c POMOCY! XD

   Usuń
 8. A mogłabyś wstawić ten podręcznik i ćwiczenia na swojego chomika i udostępnić w opcji Free bo niektórzy nie mają konta a jest za duży transfer ;)
  ps. świety pomysł na lekcje :))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Spróbujcie czy dacie radę to odtworzyć
   podręcznik: file:///C:/Users/Patkahm/Documents/Prisma%20Comienza%20A1%20-%20Podr%C4%99cznik.pdf
   ćwiczenia: file:///C:/Users/Patkahm/Documents/Prisma%20comienza.%20Prisma%20de%20ejercicios.%20Zeszyt%20%C4%87wicze%C5%84%20A1.pdf

   Usuń
  2. Patka nie da się ;(

   Usuń
  3. Zaraz wrzucę na nasz redakcyjny dysk google :P

   Usuń
  4. I co? :( Bo ja bym też chciała zacząć się uczyć :P

   Usuń
 9. ja raczej nie mogę kupić tego podręcznika ):

  OdpowiedzUsuń
 10. Aniu przy wymowie nie napisałaś o akcencie nad samogłoskami np. ó
  Chodzi mi o to że jak się pisze p. corasón to wtedy nie czyta się corason tylko ''o'' się tak jakby zwęrz
  Wiesz chyba o co mi chodzi :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wszystko na jeden raz ;)
   Materiału jest już tutaj sporo, a akcenty pojawią się w kolejnych lekcjach :)

   Usuń
 11. Z tymi zadaniami to będzie problem bo żeby ściągnąć trzeba wysłać sms albo zapłacić :( więc zadań nie będe robić :( przepraszam :( albo wrzucaj zadania jakies i będziemy je robić

  OdpowiedzUsuń
 12. Piosenki Abrahama Mateo są w większości hiszpańskie i bardzo fajne ��

  OdpowiedzUsuń
 13. Jejku ale ty musiałaś się napracować a i po co się uczyć języka.hiszpańskiego jak na koncercie u nas w Polsce obsada będzie i tak mówić po hiszpańsku ale to może być wyświetlone i przetłumaczone na Polski jak oni coś będą mówić bo przecież nie które dzieci nie umieją po hiszpańsku rozmawiać ja np: nie umiem ale znam parę słów np: Te Amo - Kocham cię, Gracias - Dziękuje, Te Quiero - Kocham was, Muchas Gracias - Dziękuje bardzo, Hola - Cześć no i to tyle.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie sory Muchas Gracias - Wielkie dzięki.

   Usuń
  2. Nie ma to jak szukanie głupiej wymówki.

   Usuń
 14. A i jeszcze Yo soy tu mayor fan bo ja to wszystko z tłumacza biorę najpierw pisze po polsku a potem on mi to przetłumacza na j.hiszpański ;))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Właśnie widać, że kiepsko pomaga ten tłumacz, ale twój wybór :P

   Usuń
  2. Ja Cię uwielbiam , tłumaczysz wszystko świetnie i te lekcje mi naprawdę pomagają.
   Jesteś wspaniała.
   Pozdrowionka :)

   Usuń
 15. Super ^^ Zabieram się do nauki, zwłaszcza, że mam jeszcze 2 dni wolnego :))

  OdpowiedzUsuń
 16. Te ksiazki na chomikuj sa troche bez sensj bo trzeba za nie zaplacic

  OdpowiedzUsuń
 17. Bardzo fajnie! Założyłam specjalny zeszyt do lekcji hiszpańskiego i przepisałam temat itd.
  ,alfabet, objaśnienie i 11 słówek więcej mi się nie chciało xD teraz się uczę ;)
  A i pracy domowej nie zrobię bo nie posiadam tej książki i na chomikuj ta książka jest płatna.
  Czekam na następną lekcję!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja sciagnelam i zadania sb wydrukowalam i wkleilam do zeszytu

   Usuń
 18. sorry, ale chyba nie będę korzystać z książek na chomikuj i ćwiczenia i z espaniol? si, gracias albo lingo, sorry, ale nie mam dostępu do tego ani tamtego nie moge kupić za tą kase

  OdpowiedzUsuń
 19. będę tylko korzystać z twoich lekcji

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. z twoich, a nie z chomiczka i tamtych książek

   Usuń
  2. Dodałam linka do dysku google.

   Usuń
 20. Mamy pytanie nie do tematu : czy dzisiaj juz sa nowe odcinki Violetty na Disney Channel bo ja nie mam tego programu a chcialabym wiedziec od kiedy sa nowe odcinki

  OdpowiedzUsuń
 21. Dzisiaj kupiłam tę gazetę i jest bardzo fajna, zresztą w 80 % kupiłam ją ze względu na Shakirę, bo to moja idolka, ale czy numery są ze sobą jakoś powiązane? Czyli że na przykład w pierwszym numerze było A1 i stopniowo się poziom podwyższał, czy numer magazynu nie ma znaczenia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Numer nie ma znaczenia :] w każdym są różne poziomy artykułów :P
   Też uwielbiam Shakirę ♥

   Usuń
 22. Mam problem: jak chcę pobrać ćwiczenia, to wyskakuje takie coś: http://bankfotek.pl/image/1839718 Pomoże ktoś? :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze aż tak bardzo nie ogarniałam dysku, ale już powinno być w porządku :P

   Usuń
 23. Już mam ściągnięte,przepisane i odrobione zadanie domowe :D Cieszę się że powróciłaś do prowadzenia lekcji ;) Zwłaszcza przed VL :D A teraz chciałabym was wszystkich zaprosić na mojego bloga z opowiadaniami :* http://leoniettax.blogspot.com/ Mam nadzieję że wesprzecie mnie w początkach blogowania V-Lovers <3

  OdpowiedzUsuń
 24. Bez sensu troche te warianty od razu było napisać ten co obsada się nim posługuje. I ten alfabet zanim naucze sie alfabetu... Moja sis ma w szkole hiszpana 1 rok i chyba nie zaczynali od alfabetu. Ale to teoja decyzja jak chcesz xD Po za tym fajny post. Może się za to wezme ale jeszcze nie teraz. Nie mam czasu :/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja chodzę na lekcje hiszpańskiego i zaczynaliśmy od alfabetu

   Usuń
 25. Dobra, jeszcze raz. Mam problem z pobraniem ćwiczeń, bo po otwarciu strony pojawia się to: http://bankfotek.pl/image/1839718
  Po drugie: o co chodzi z piosenką? Mamy ją przetłumaczyć czy coś?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz ją przesłuchać i tyle. A z ćw nwm :/

   Usuń
  2. Piosenką należy: napisać ze słuchu, potem sprawdzić jak nam się udało i przetłumaczyć właściwy tekst.

   Usuń
 26. Już powinno być w porządku :P

  OdpowiedzUsuń
 27. Piosenkę, należy napisać ze słuchu, potem sprawdzić siebie i przetłumaczyć właściwy tekst :)

  OdpowiedzUsuń
 28. Świetne. Widzę,że wkładasz w to bardzo dużo pracy,zaangażowania i wysiłku. Podziwiam też to,jak dobrze sobie radzisz z tym językiem. Ja,tak naprawdę nie mówię dużo po hisz- pańsku,ALE znam podstawy tego języka i różne wyrazy,których nauczyłam się z twoich lekcji i piosenek Violi,ale to,jak ty dobrze znasz ten język jest niezwykłe ;-) Ja miałabym problem zapamięta te wszystkie reguły - ba! Czasami nawet wymowa byłaby dla mnie trudna ;)

  Niestety,nie rozumiem jednej rzeczy. Nie wiem,czy ja nie doczytałam,czy też o tym nie napisałaś,ale chodzi mi o literę "V". Czytamy ją jako Polskie "B" w np. "Voy" - /boj/,tak to wiem ;) Ale chodzi mi o coś innego. Czy w imionach lub innych wyrazach są wyjątki? Bo przecież czytamy "Violetta" zamiast "Bioletta",tak? (z tego co ja wiem xd). Po prostu chodzi mi o wyjątki,czy one występują w imionach? To moje pytanie ;)

  Yo quiero más tus lección <3
  Ya sé,que tus lección es mejor <3

  Podpisała: M@rtii.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamiast napisać "zapamiętania tych" napisałam "zapamięta te",sorry!
   Podpisała: M@rtii.pl

   Usuń
  2. Regułek aż tak nie wbijam na pamięć, staram się niczego nie robić na siłę, po prostu siedzę i czytam. Nie tylko o ES chodzi, ale też na wykłady. Zawsze czytam i wyobrażam sobie jakąś niesamowitą historię i tak jakoś wchodzi do główki co nie co, a jak nie pomaga historia to rozpisuje, pisze, maluje itd.
   Niestety nie mam bladego pojęcia, czemu jest ten wyjątek, a przynajmniej na chwile obecną, jak będę coś wiedzieć dam znać :]

   Usuń
  3. Chyba też zacznę wyobrażać sobie piękną historię przy uczeniu się :) Świetny
   sposób :D Dziękuję za odpowiedź! ♥

   Podpisała: M@rtii.pl

   Usuń
  4. Akurat tu nie ma wyjątku. "v" czytamy jako [b] tylko wtedy, gdy "ll" wymawiamy jako [j]. Gdy "ll" wymawiamy jako [dź] lub [ż], wtedy "v" wymawiamy jako polskie [w].
   Ta pierwsza wersja występuje w północnej Hiszpanii, ale np. w Andaluzji już mówi się tą drugą.

   Nauczyciele o tym nie mówią, bo uczą wersji standardowej, która jest zalecana przez RAE

   Usuń
 29. Ogólnie świetny pomysł na posty, bardzo podobała mi się ta lekcja i na pewno skorzystam z przyszłych. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała to ilość materiału. Za dużo rzeczy tu wymieszalas: alfabet zapisany na 3 sposoby, wymowa pojedynczych liter w dwóch krajach, kilkadziesiąt słówek z wymową i tłumaczeniem+ obszerna praca domowa. Chodzimy oprócz tego do szkoły i mamy zadania domowe, więc nie jestem e stanie nauczyć się tego w tydzień, a co dopiero w 1 dzień. Wolałabym mniejszą ilość materiału lub rzadsze lekcje, ale jeśli nie to sama rozloze je sobie w czasie xd tak wgl to dziękuję za ta lekcję, bo musialas się napracować <3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, wiem muszę przemyśleć to rozłożenie w planie, ale nie mam pojęcia jak xD

   Usuń
 30. Super, że lekcje wróciły :)
  Jednak niedługo powraca szkoła i nie każdy da radę uczyć się codziennie.
  Co ty na to, żeby było co 2-3 dni?
  Będzie łatwiej i dla ciebie i dla nas:*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I tutaj mała poprawka.
   Powinno chyba być "Estan lisotos?", a nie "Estas listos?" ;)

   Usuń
  2. końcówka -en jest do 3 os. l.mn
   końcówka -as jest do 2 os. l.poj
   przynajmniej tak pamiętam...

   Usuń
  3. Zgadza się Patka, po prostu napisał do każdego z was "Jesteś gotowy", a nie "Jesteście gotowi".

   Usuń
 31. LUDZIE nie ma dźwięku /fe/ w języku hiszpańskim. Słówko takie jak np. CERRADO czy też CIUDAD należy czytać /serrado/, /siudad/ z tym że litere "C" czyta się jak angielskie /th/ w wyrazie "THESE" :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Danie przykładu z ang. jest trafnem ake sam przyklad według mnie NIE. Przecież THESE z tego co wiem czyta się /dys/. Myślę że do teho /fe/ nadawało by się oo prostu THank you. To cerrado to chyba takie F przez zęby xd. Ale w A. LATINO, nie wliczając Brazylii itp. To chyba po prostu S.

   Usuń
  2. racja :) a i nie ma takiej opcji, żeby czytać "C" jako "F" NEVER EVER nunca i jamas XD uwierz mi, 5 lat nauki języka hiszp. jednak mnie przekonało że "F" w słowie "CERRADO" nie istnieje nawet w fonetycznym zapisie ;d niektórym może się wydawać, owszem że słyszą ten dźwięk /fe/ jednak jest to w rzeczywistości skopiowany z angielskiego dźwięk /th/ niewyraźnie wymówiony przez nativa haha

   Usuń
 32. szczerze na początku nie wchodziłam w ogóle na te posty ale teraz weszłam i postanowiłam sobie że nauczę się chociaż trochę tego języka. Mam nadzieję że dam radę bo w szkole mam już 2 języki ale myśle że sobie poradze :D

  OdpowiedzUsuń
 33. Fajny podręcznik. Kupiłem go :) i polecam

  OdpowiedzUsuń
 34. Odpowiedzi
  1. miała być koło 15 ;)

   Usuń
  2. A nauczylas sie jiz wlocha lol

   Usuń
 35. Jak wspaniale, że lekcje wracają! Mam jeszcze zapisane na dysku wszystkie stare - teraz będę z nich korzystać. :D Niestety, z powodu nauki w szkole nie mam zbyt wiele czasu (jak pewnie wszyscy), więc pójdę pewnie własnym tempem, ale na pewno codziennie będę zaglądać, pobierać i przerabiać w wolnej chwili. Bardzo cieszę się, że te lekcje powróciły - bo dzięki Tobie, Aniu mogę nauczyć się tego języka. ♥
  Pozdrawiam i życzę dużo zapału do nauki! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zastanawiam się nad małą zmianą co do dodawania lekcji, ale nie wiem jak to czasowo rozłożyć. Pewnie ankieta jakaś by się przydała.

   Usuń
  2. jeżeli chcesz, bo widzę że jesteś jedyną osobą z którą mógłbym rozsądnie pogadać na temat tego języka, to mogę Ci pomóc w dawaniu lekcji, ćwiczeń etc :) daj mi jakoś znać tylko może przez Twittera? :P

   Usuń
 36. Tak ogólnie to super lekcja, jest tylko taka jedna sprawa...
  Ja sama chodzą na j. hiszpański i z alfabetem nie mam problemów. Zastanawia mnie jedna rzecz: dlaczego niby "v" czyta się jako "b"? Chyba nie czyta się 'Bioletta'... Z tego co wiem, porawna wymowa litery "v" to coś między "w" a "b". Wiem to z lekcji i od koleżanki, która 7 lat mieszkała w Hiszpanii

  OdpowiedzUsuń
 37. Z wczoraj mam przepisane trzy strony w zeszycie A4 :p Alfabet już się zapamiętał ^^ Teraz biorę się za tą lekcję. A - znowu to napiszę - co będzie z pracą domową?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mam bladego pojęcia jeszcze. Przemyślę kwestię wysyłania przez was pracy. Ale to będzie masa roboty.

   Usuń
  2. W sumie racja, bo dużo osób chce się nauczyć... Ale za to nie będziemy wiedzieć czy dobrze zrobiliśmy zadanie xd

   Usuń
 38. aaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaa, duuuuuuuuużoooooooooo xD hahaah

  OdpowiedzUsuń
 39. Już się biorę za drugą lekcję :) Tylko z tymi pracami domowymi to może tak jak było wcześniej, czyli odpowiedzi w następnej lekcji, albo oddzielne posty może na końcu tygodnia z odpowiedziami?
  /Tola

  OdpowiedzUsuń
 40. Link do tabelki mi nie działa na googlach .___.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mi też nie działa ;c Co zrobić?
   A odnośnie tłumaczenia piosenki, to mamy je wykonać sami? Korzystać z jakiegoś słownika, czy jak?
   I jeszcze odnoście tej gazety... Gdyby się odważyła go spróbować tłumaczyć, to nie mam skąd ;/ Bo ja do Krakowa rzadko jeżdżę, a tam najbliższy empik ;/

   Usuń
  2. Można ściągnąć z chomikuj starsze numery, albo zamówić na allegro bądź na stronie gazety.
   Tak sami, najlepiej ze słownikiem: pons.eu Nie tłumacz google.

   Usuń
 41. Byłoby lepiej gdyby lekcje były co 2-3 dni .

  OdpowiedzUsuń
 42. TABELKA do 2 lekcji nie działa :(.....

  OdpowiedzUsuń
 43. proszę o lajki dla strony https://www.facebook.com/pages/Arianators-trzymajmy-si%C4%99-razem/680588148728862?ref=bookmarks naprawdę bardzo nam zależy... z góry dziękuję ;)

  OdpowiedzUsuń
 44. Hej! Czy jest możliwość zeskanowania magazynu? Choćby jego część,bo przyznam,że mnie nim zaciekawiłaś ;). Chciałabym go kupić,ale w moim mieście nigdzie go raczej nie ma.:/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. P.S -> Dobry post,na następną lekcję jako piosenkę do napisania ze słuchu proponuję jakąś z repertuaru RBD-najlepiej Que hay detras <3

   Usuń
  2. Pokochałam ich za tą piosenkę ♥

   Usuń
 45. Postamowienie na nowy rok nauczyc sie hiszpanskiego:)juz mam zakupione i sciagniete wszystkie potrzebne rzeczy ,bede sie uczyc swoim tempem i mam nadzieje ze sie naucze;)czy ktos wie czy sa jeszcze bilety do krakowa na Vl?

  OdpowiedzUsuń
 46. może posty dwa razy w tygodniu? albo jeden większy w piątek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ooooo, taki długi okres nie wchodzi w grę, po 1 dniu nie pamięta się prawie połowy rzeczy z nauki. To może w ogóle się nie uczyć, wyjdzie na jedno. Nie zmarnujecie drzew, czasu, mazaków itd. mogłabym wyliczać bez końca.

   Usuń
 47. Dlaczego tylko w pierwszej lekcji dodałaś jak się mówi a w drugiej i trzeciej nie

  OdpowiedzUsuń
 48. A jaki słownik polecasz???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oxforda, ale mój ma za mało słówek xD proponuje od razu nie oszczędzać na słowniku, ja tak zrobiłam, bo mama wtedy tak kazała i to był błąd.

   Usuń
 49. Cześć Ania , odpowiesz na ostatni komentarz z Koncertu Live na tym blogu?
  Proszę...

  OdpowiedzUsuń
 50. Literki V nieczysta się tylko jako literkę B ponieważ są niektóre takie wyrazy ja November ( czyt. Nowember) albo literkę Z w niektórych przypadkach trzeba wypowiedzieć jako literkę S np. Pez Po polsku ryba nie powierz PEF tylko PES

  OdpowiedzUsuń
 51. Cześć Ania, mam pytanie, czy ta książka Lingo musi to być koniecznie te wydanie, które zamieściłaś w linku?

  OdpowiedzUsuń