Do Violetta Live w Polsce pozostało...

Do Violetta Live w Polsce pozostało...

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

18.03.2015

[Piosenka od A do Z] Tienes todo

[Piosenka od A do Z] Tienes todo


Tienes todo - piosenka większości z was kojarzy się z Tomasem i Violettą. Chłopak napisał ją z myślą właśnie o tej dziewczynie. Tak jak większość piosenek, które wyszły spod jego ręki przepełniona jest miłością. Większość z was mimo, że nie lubi postaci chłopaka przyznaje, że piosenki to pisać potrafi.


Wszystkie wykonania piosenki, które ukazały się do tej pory znajdziecie w [tej] zakładce. Natomiast jeżeli chcecie sami zagrać tą piosenkę na keyboardzie, gitarze znajdziecie nuty/chwyty [tutaj]Tekst hiszpański:


Puede ser una ilusión
o tal vez tu corazón
te hable a cada instante.

Nada pasa porque sí,
me da miedo hablar de mí
lo sabes, a cada instante

Me verás, suelo caminar
pensando en cada paso
si voy a fallar.

Te veré, en cada ocasión
porque puedo ver
tu historia en mi canción.

Para todo, para nada,
por si aciertas, por si fallas,
tienes todo lo que hay que tener
para ser quien quieras.

Contra todo, contra nada,
cuando sobra, cuando falta,
tienes todo lo que hay que tener
para ser quien quieras en verdad.

Tu manera de decir
hace fácil para mí
cantarte y poder mirarte.

El poder se encuentra en ti
tienes magia para mí
tú sabes, no estés distante

Me verás (te veré)
suelo caminar (caminar)
pensando en cada paso si voy a fallar
(no vas a fallar)

Te veré, en cada ocasión
porque puedo ver
tu historia en mi canción.

Para todo, para nada,
por si aciertas, por si fallas,
tienes todo lo que hay que tener
para ser quien quieras.

Contra todo, contra nada,
cuando sobra, cuando falta,
tienes todo lo que hay que tener
para ser quien quieras

Lo puedo sentir,
que cantar es lo que soy
porque soy lo que soy
cuando soy hoy.

Puedes escuchar,
que la música es tu voz
que canta y canta todo el tiempo

Para todo, para nada,
tienes todo lo que hay que tener
para ser quien quieras.

Contra todo, contra nada,
cuando sobra, cuando falta,
tienes todo lo que hay que tener
para ser quien quieras.

No dejes escapar tus sueños
inténtalos soñar despierto
tienes lo que hay que tener
para ser quien quieras.

No dejes escapar tus sueños
inténtalos soñar despierto
tienes lo que hay que tener
para ser quien quieras en verdad.

Wymowa tekstu hiszpańskiego:


Puede ser una ilusion
o tal wez tu korason
te able a kada instante.

Nada pasa porke si,
me da miedo ablar de mi
lo sabes, a kada instante

Me weras, suelo kaminar
pensand en kada paso
si woj a faźjar.

Te were, en kada okasion
porke puedo wer
tu istoria en mi kansion.

Para todo, para nada,
por si afiertas, por si faźjas,
tienes todo lo ke aj ke tener
para ser kien kieras.

Kontra todo, kontra nada,
kuando sobra, kuando falta,
tienes todo lo ke aj ke tener
para ser kien kieras en verdad.

Tu manera de desir
ace fasil para mi
kantarte i poder mirarte.

El poder senkuentra en ti
tienes mahia para mi
tu sabes, no estes distante

Me weras (te were)
suelo kaminar (kaminar)
pensand en kada paso si woj a faźjar
(no was a faźjar)

Te were, en kada okasion
porke puedo wer
tu istoria en mi kansion.

Para todo, para nada,
por si afiertas, por si faźjas,
tienes todo lo ke aj ke tener
para ser kien kieras.

Kontra todo, kontra nada,
kuando sobra, kuando falta,
tienes todo lo ke aj ke tener
para ser kien kieras en verdad.

Lo puedo sentir,
ke kantar es lo ke soj
porke soj lo ke soj
kuando soj oj.

Puedes eskuczar,
ke la musika es tu woz
ke kanta i kanta todo el tiempo

Para todo, para nada,
tienes todo lo ke aj ke tener
para ser kien kieras.

Kontra todo, kontra nada,
kuando sobra, kuando falta,
tienes todo lo ke aj ke tener
para ser kien kieras.

No dehes eskapar tu sueńos
intentalo sońar despierto
tienes lo ke aj ke tener
para ser kien kieras.

No dehes eskapar tu sueńos
intentalo sońar despierto
tienes lo ke aj ke tener
para ser kien kieras en werdad.Tekst polski:

Może okazać się iluzją
czy może twoje serce
może mówi cały czas.

Nic nie dzieje się od tak,
boję się mówić o mnie,
wiesz o tym, cały czas.

Widzisz mnie zwykle spacerującą,
myślę o każdym kroku,
że polegnę.

Zobaczę cię, przy każdej okazji
ponieważ chcę zobaczyć
twoją historię w mojej piosence.

Za wszystko, za nic,
jeśli trafisz, jeśli zawiedziesz,
masz wszystko, co musisz mieć
by być kim chcesz.

Przeciw wszystkiemu, przeciw niczemu,
gdy nad bywa, gdy brakuje,
masz wszystko, co musisz mieć
by być kim chcesz naprawdę.

Twój sposób mówienia
ułatwia mi śpiewanie
i możliwość patrzenia na ciebie.

Siła tkwi w tobie
masz magię dla mnie
ty wiesz, że nie są odległe.

Widzisz mnie (zobaczę cię)
spacerującą (spacerujesz)
myślę o każdym kroku, że polegnę.
(nie polegniesz)

Zobaczę cię, przy każdej okazji
ponieważ chcę zobaczyć
twoją historię w mojej piosence.

Za wszystko, za nic,
jeśli trafisz, jeśli zawiedziesz,
masz wszystko, co musisz mieć
by być kim chcesz.

Przeciw wszystkiemu, przeciw niczemu,
gdy nad bywa, gdy brakuje,
masz wszystko, co musisz mieć
by być kim chcesz.

Można poczuć,
że śpiew jest, bo jestem
ponieważ jestem kim jestem
kiedy jestem dziś.

Możesz usłyszeć,
zwykle muzyka jest twoim głosem
zwykle śpiewa i śpiewa bez przerwy.

Za wszystko, za nic,
masz wszystko, co musisz mieć
by być kim chcesz.

Przeciw wszystkiemu, przeciw niczemu,
gdy nad bywa, gdy brakuje,
masz wszystko, co musisz mieć
by być kim chcesz.

Nie przegap swoich marzeń
spróbuj obudzić marzenia
masz wszystko, co musisz mieć
by być kim chcesz.

Nie przegap swoich marzeń
spróbuj obudzić marzenia
masz wszystko, co musisz mieć
by być kim chcesz, naprawdę.


Tekst włoski:

Può essere un'illusione
O forse è il tuo cuore
Che ti parla in ogni istante.

Niente succede senza un motivo
Mi fa paura parlare di me.
Lo sai in ogni istante.

Mi vedrai, camminando piano
pensando ad ogni passo
Se mi sbaglierò.

Ti vedrò in ogni momento
perchè posso vedere
la tua storia nella mia canzone.

Per tutto, per niente
Se hai ragione, se sbagli
Hai tutto quello che serve
per diventare chi vuoi essere.

Contro tutto, contro niente
Quando è troppo, quando non basta
Hai tutto quello che serve
per diventare chi davvero vuoi essere.

Il tuo mondo di dire
mi rende facile
cantare e poterti guardare.

Il potere è in te.
Per me hai qualcosa di magico.
Lo sai, non sei lontana.

Mi vedrai, (Ti verò)
Camminando piano (Camminando)
pensando ad ogni passo se mi sbaglierò.
(Non ti sbaglierai.)

Ti vedrò in ogni momento
perchè posso vedere
la tua storia nella mia canzone.

Per tutto, per niente
Se hai ragione, se sbagli
Hai tutto quello che serve
per diventare chi vuoi essere.

Contro tutto, contro niente
Quando è troppo, quando non basta
Hai tutto quello che serve
per diventare chi vuoi essere.

Lo posso sentire
Che cantare è quello che sono.
Perchè sono, quello che sono,
Quando sono, Oggi..

Puoi ascoltare
Che la musica è la tua voce
Che canta e canta in continuazione.

Per tutto, per niente (Per niente)
Hai tutto quello che serve
per diventare chi vuoi essere.

Contro tutto, contro niente
Quando è troppo, quando non basta
Hai tutto quello che serve
per diventare chi vuoi essere.

Non lasciar fuggire i tuoi sogni.
Prova a sognare ad occhi aperti.
Hai quello che serve
per diventare chi vuoi essere.

Non lasciar fuggire i tuoi sogni.
Prova a sognare ad occhi aperti.
Hai tutto quello che serve
per diventare chi davvero vuoi essere.

Wymowa tekstu włoskiego:

Puo essere unillusione
O forse il tuo kuore
Ke ti parla in oni istante.

Niente suczede sensa un motiwo
Mi fa paura parlare di me.
Lo sain oni istante.

Mi wedrai, kamminando piano
pensando ad oni passo
Se mi sbaliero.

Ti wedro in oni momento
perke posso wedere
la tua storia nella mia kansone.

Per tutto, per niente
Se ai radżione, se sbali
ai tutto kuello ke serwe
per diwentare ki wuoi essere.

Kontro tutto, kontro niente
Kuando e troppo, kuando non basta
ai tutto kuello ke serwe
per diwentare ki dawwero wuoi essere.

Il tuo mondo di dire
mi rende faczile
kantare e poterti guardare.

Il potere e in te.
Per me ai kualkosa di madżiko.
Lo sai, non sei lontana.

Mi wedrai, (Ti wero)
Kamminando piano (Kamminando)
pensando ad oni passo se mi sbaliero.
(Non ti sbalierai.)

Ti wedro in oni momento
perke posso wedere
la tua storia nella mia kansone.

Per tutto, per niente
Se ai radżione, se sbali
ai tutto kuello ke serwe
per diwentare ki wuoi essere.

Kontro tutto, kontro niente
Kuando e troppo, kuando non basta
ai tutto kuello ke serwe
per diwentare ki dawwero wuoi essere.

Lo posso sentire
Ke kantare e kuello ke sono.
Perke sono, kuello ke sono,
kuando sono, Odżi..

Puoi askoltare
Ke la musika e la tua wocze
Ke kanta e kanta in kontinuacione.

Per tutto, per niente (Per niente)
ai tutto kuello ke serwe
per diwentare ki wuoi essere.

Kontro tutto, kontro niente
Kuando e troppo, kuando non basta
ai tutto kuello ke serwe
per diwentare ki wuoi essere.

Non lasziar fudżire i tuoi soni.
Prowa a sońare ad oki aperti.
ai kuello ke serwe
per diwentare ki wuoi essere.

Non lasziar fudżire i tuoi soni.
Prowa a sońare ad oki aperti.
ai tutto kuello ke serwe
per diwentare ki dawwero wuoi essere.Tekst angielski:
What if it's an illusion
Or is that the sound your heart makes
Tell me, I want to hear it each day
I can be the one you'll see
You can put your faith in me 
So come on, I'll be there for you


My true love, we can rise above 
For you're the one I find myself
Just thinking of 
Take my hand
And I'll hold on so strong because
I see our story in this song


Give it all
All or nothing
To find success then
Find success then
Then its, you can have all that you see
Reach as high as you can


Give it all 
All or nothing 
When you've lost it 
We'll go find it 
And then its, all that you could ever need
But for certain we will give it all

One thing is so clear to see
You bring out the best in me
Then I say "let's do things your way"
Only thing that I can see
You're as much a part of me
So I say, "we'll do things our way"


My true love (my true love)
We can rise above (rise above)
For you're the one I find myself
Just thinking of (and I think of you)
Take my hand (my hand)
And I'll hold on so strong because 
I see our story in this song


Give it all
All or nothing
To find success then
Find success then
Then its, you can have all that you see
Reach as high as you can


Give it all 
All or nothing 
When you've lost it 
We'll go find it 
Then its, you can have all that you see
Reach as high as you can


You'll be on your way
You know you can have it all
You guess so, you think so
You know so, oh
Just give it a try
Hear the music in your voice
Your song, your words flow to the tempo


Give it all
All or nothing (all or nothing)
Then its, you can have all that you see
Reach as high as you can

All or nothing
All or nothing
When you've lost it 
We'll go find it
Then its, you can have all that you see
Reach as high as you can


Don't let this chance go by
You'll take it
Your destiny is here 
You'll make it
You can have all that you see 
Reach as high as you can


Don't let this chance get by
Go take it
Your destiny is here
You'll make it
You can have it, if you dare
Make the world your moment and be there
Co sądzicie o tej piosence? Podoba wam się jej przesłanie?

Tłumaczenie z języka hiszpańskiego na polski wykonałam sama. Za wszystkie możliwe błędy przepraszam!

34 komentarze:

 1. Odpowiedzi
  1. Kiedy wreszcie to wam sie znudzi ?! .. bo to juz sie robi zalosne -,-

   Usuń
  2. To nigdy się nie robi żałosne...
   :)

   Usuń
  3. To właśnie robi się żałosne...Zamiast mówić na dany temat zajmujecie się jakimś kto pierwszy albo ''Worek ziemniaków dla mnie'' takie komy już robią się nudne i nie na temat Violetty.A czy to ważne kto pierwszy skomentuje ? Chyba nie.Pod postami jest zawsze kto pierwszy a to wcale nie ważne.Można było coś dodać o Violetcie w komentarzu.To blog o Violetcie a nie o kto pierwszy i ''worek ziemniaków dla mnie'' :\ Kiedy wam się to znudzi ?

   Usuń
 2. Tęskniłam za tego typu postami ♥ i dziękuję czy moglibyście też napisać o mas que dos

  OdpowiedzUsuń


 3. ZAPRASZAM NA MOJEGO BLOGA O ARIANIE GRANDE !!! http://arianaslove.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 4. Szacun, że tyle się napracowałaś :) A tłumaczenie super ! ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Wow, napracowałaś się brawo! Pytanko: ten zakaz robienia zdjęć na koncercie dotyczy nawet zwykłych telefonów, w ogóle jest jakiś zakaz czy to plotka?!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tylko i wyłącznie u nas jest zakaz. Można wnieść telefon, ale nie można nim nagrywać filmów, ani robić zdjęć.

   Usuń
 6. Napracowałaś się. Ja ogólnie lubiłam Tomasa, nawet bardziej niż Leona, a piosenka jest wprost boska, aczkolwiek nie zalicza się do moich ulubionych.

  OdpowiedzUsuń
 7. a możecie takie coś zrobić z tymi piosenkami :
  Algo Se Enciende
  Aprendi a decir adios
  Are you ready for the ride?
  Codigo amistad
  Como quieres
  Descubri
  Destinada a brillar
  Encender nuestra luz
  En gira
  En Mi Mundo
  Esto no puede terminar
  Friends till the end
  Hoy somos mas
  Junto a ti
  Peligrosamente bellas
  Queen of the dance floor
  Quiero
  Ser quien soy
  Si es por amor
  Soy mi mejor momento
  Supercreativa
  Underneath it all
  Ven y canta
  Veo Veo
  Yo soy asi

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mogłaś po prostu napisać, że z wszystkimi pozostałymi :)

   Usuń
  2. Z tego co wiem to niektóre na pewno mają tłumaczenia, Supercreative to nawet pamiętam że czytałam ;)

   Usuń
 8. To jedna z moich ulubionych piosenek<3
  Ubóstwiałam Tomasa<3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ja go nienawidzę , przez cały 1 sezon wcinał się w i interesował się tym, co go wo gule nie dotyczyło.

   Usuń
  2. Wo gule :'''')

   Usuń
 9. Szczerze to ja nie lubiłam Tomasa XD Własne zdanie ;-; Ale piosenka ładna <33 Dobra robota :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A tak z innej beczki XD Czemu na głównej stronie, na tym takim ekraniku jest dalej tak "świątecznie"? :P

   Usuń
 10. Wreszcie coś ciekawego <3

  OdpowiedzUsuń
 11. Wreszcie coś ciekawego <3

  OdpowiedzUsuń
 12. Wydaje mi się ze 1 sezon TO WŁAŚNIE BYLO TO co lubiłam, 2 tez był, a 3 tez Lubie ale zdecydowanie najmniej. Pierwszy miał ciekawa fabułę i przygody a teraz to już nie to. Chociaż nadal to lubię oglądać tęsknię za 1 sezonem. Szkoda ze w 3 sezonie nie wrócił Tomas ; (

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zdecydowanie się zgadzam! Pierwszy sezon był najlepszy, a ja pokochałam "Tomi'ego"

   Usuń
  2. Ja tak samo, ze wszystkich chłopaków (Tomas Leon Diego) to właśnie Tomas był najlepszy. Pierwszy sezon był najciekawszy, a te osoby, które uważają inaczej to zaślepione Violettą dzieci.

   Usuń
 13. Na VL nie będzie można robić zdjęcia lub kręcić filmików?! A co jeśli np. zrobię? Co zrobią? To trochę bez sensu... :-(
  Ps: post super, ja Tomasa uwielbiam! :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To rób zdjęcia buntowniczko. ^^
   A tak serio to wątpliwe, że zauważą jak ktoś robi zdjęcie, niemożliwe jest to by wszystkich pilnowali. A jak zrobisz, to przecież telefonów nie bedą przeszukiwać...
   Życie na krawędzi.. xd

   Usuń
 14. Nie wiem czemu nie lubię Tomasa

  OdpowiedzUsuń
 15. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że nie powinnaś zajmować się tłumaczeniami hiszpański - polski. ZDania są na tyle nieposklejane (CZASAMI), że aż sama mogłaś je poprawić WEDŁUG DOMYSŁU, bo na serio np. pierwsza linijka to jakaś czarna magia. W prawie każdym zdaniu jest inna osoba co irytuje. W refrenie to już w ogóle dziwne te tłumaczenie. I uwierz mi, że lubię twoje tłumaczenie, ale tej piosenki to jakiś koszmar.

  OdpowiedzUsuń
 16. Zróbcie Ser quien soy następne

  OdpowiedzUsuń
 17. fuuj okropna jak każda Tomasa zresztą xdd

  OdpowiedzUsuń
 18. ZAPRASZAM NA MOJEGO BLOGA POSWIĘCONEGO ARIANIE GRANDE http://arianaslove.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 19. ej a co z tini nie robicie żadnej akcji!!!

  OdpowiedzUsuń