Do Violetta Live w Polsce pozostało...

Do Violetta Live w Polsce pozostało...

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

05.04.2015

[Piosenka od A do Z] Underneath it all

[Piosenka od A do Z] Underneath it all

Tego jeszcze nie było. Nigdy jak dotąd na płycie z serialu nie pojawiła się piosenka w całości po angielsku. Underneath it all jest piosenką charakterystyczną dla Violetty pod peruką Roxy. Możemy ją usłyszeć w serialu wielokrotnie, jednak także pojawiła się na koncertach VL. Chcecie poznać prawidłową wymowę tej piosenki oraz jej włoskie, hiszpańskie i polskie tłumaczenia? Wszystko to znajdziecie w tym poście.

Jak zagrać tą piosenkę?
Tutaj zakładka dla grających na gitarze

TEKST PO ANGIELSKU

No, who knows what it's like?
Behind these eyes
Behind this mask
I wish we could rewind
And turn back time
To correct the past
Oh baby I wish I could tell you
How I feel but I can't
'Cause I'm scared to
Oh boy I wish I could say
that..
Underneath it all
I'm still the one you love
Still the one you're dreaming of
Underneath it all
I'm missing you so much
Baby let's not give it up
Now, I'm lost in my mind
Don't want to hide
But I can't escape
I, I want a new start
'Cause you're my true heart
No more masquerades
Oh baby I wish I could tell you
How I feel but I can't
'Cause I'm scared to
Oh boy I wish I could say
that..
Underneath it all
I'm still the one you love
Still the one you're dreaming of
Underneath it all
I'm missing you so much
Baby let's not give it up
I don't wanna give this up
So I'm putting on a show
'Cause what we have it's true
And I don't want to let it go
I know that you feel in love
Keep it if you can't see
I know one day you discover
Underneath it's me
Underneath it all
I'm still the one you love
Still the one you're dreaming of
Underneath it all
I'm missing you so much
Baby let's not give it up
Underneath it all
I'm still the one you love
Still the one you're dreaming of
Underneath it all
I'm missing you so much
Baby let's not give it up
Let's no give it up

WYMOWA

Noł, hu nołs
łot its lajk
Bihajnd dis ajs
Bihajnd dis mask
Aj łisz aj kud riłajnd
End tern bek tajm
Tu korekt de past
Oł bejbi aj łisz aj kud tel ju
Hał aj fil bat aj kant
kos ajm skerd tu
Oł boj aj łisz aj kud sej
dat
Andernit it ol
Ajm stil de łan ju law
Stil de łan jur drimin(g) of
Andernit it ol
Ajm misin(g) ju soł macz
Bejbi lets not giw it ap
Nał ajm lost in maj majnd
Dont łont tu hajd
Bat aj kant eskejp
Aj, aj łont e niu start
Kos jor maj tru hart
Noł mor maskerejds
Oł bejbi aj łisz aj kud tel ju
Hał aj fil bat aj kant
kos ajm skerd tu
Oł boj aj łisz aj kud sej
dat
Andernit it ol
Ajm stil de łan ju law
Stil de łan jur drimin(g) of
Andernit it ol
Ajm misin(g) ju soł macz
Bejbi lets not giw it ap
Aj dont łona giw dis ap
Soł ajm putin(g) on e szoł
Kos łot łi hew its tru
End aj dont łont to let it goł
Aj noł dat  ju fil in law
Kip it if ju kant si
Aj noł łan dej ju diskawe(r)
Andernit its mi
Andernit it ol
Ajm stil de łan ju law
Stil de łan jur drimin(g) of
Andernit it ol
Ajm misin(g) ju soł macz
Bejbi lets not giw it ap
Andernit it ol
Ajm stil de łan ju law
Stil de łan jur drimin(g) of
Andernit it ol
Ajm misin(g) ju soł macz
Bejbi lets not giw it ap

Lets nołgiw it ap 

TŁUMACZENIE

Nie, kto wie jak to jest?
Za tymi oczami
Za tą maską
Chciałabym, żebyśmy mogli zacząć od nowa
I cofnąć czas
By poprawić przeszłość
Oh kochanie chciałabym móc Ci powiedzieć
Jak się czuję, ale nie mogę
Bo się boję
Oh chłopaku chciałabym móc Ci powiedzieć
że
Pod tym wszystkim
Ciągle jestem jedyną którą kochasz
Ciągle jedyną o której śnisz
Pod tym wszystkim
Tęsknię za Tobą tak bardzo
Kochanie nie poddawaj się
Teraz  gubię się w moim umyśle
Nie chcę się ukrywać
Ale nie mogę uciec
Ja, ja chcę zacząć od nowa
Bo jesteś moim prawdziwym sercem
Nigdy więcej udawania
Oh kochanie chciałabym móc Ci powiedzieć
Jak ja się czuję, ale nie mogę
Bo się boję
Oh chłopaku chciałabym móc Ci powiedzieć
że
Pod tym wszystkim
Ciągle jestem jedyną którą kochasz
Ciągle jedyną o której śnisz
Pod tym wszystkim
Tęsknię za Tobą tak bardzo
Kochanie nie poddawaj się
Nie chcę z tego zrezygnować
Więc tworzę show
Bo to co mamy jest prawdziwe
I nie chcę tego stracić
Wiem, że jesteś zakochany
Zachowaj to jeśli nie widzisz
Wiem że pewnego dnia odkryjesz
Że pod tym jestem ja
Pod tym wszystkim
Ciągle jestem jedyną którą kochasz
Ciągle jedyną o której śnisz
Pod tym wszystkim
Tęsknię za Tobą tak bardzo
Kochanie nie poddawaj się
Pod tym wszystkim
Ciągle jestem jedyną którą kochasz
Ciągle jedyną o której śnisz
Pod tym wszystkim
Tęsknię za Tobą tak bardzo
Kochanie nie poddawaj się

Nie poddawaj się  

Tekst hiszpański

Nadie sabe lo que se siente
Detrás de estos ojos
Detrás de esta máscara
Ojalá pudiéramos retroceder y
regresar el tiempo
Para corregir el pasado
Oh baby, ojalá pudiera decir lo que siento
Pero no puedo, estoy muy asustada
Chico ojalá pudiera decir que:
Debajo de todo
Sigo siendo el que amas
A quien estás soñando de
Oh debajo de todo
Te estoy extrañando mucho
Cariño no lo perdamos
Ahora estoy perdida en mi mente
No lo quiero ocultar
Pero no puedo escapar
Quiero un nuevo comienzo
Porque tú eres mi verdadero corazón
No más máscaras
Oh baby, ojalá pudiera decir lo que siento
Pero no puedo, estoy muy asustada
Chico ojalá pudiera decir que:
Debajo de todo
Sigo siendo el que amas
A quien estás soñando de
Oh debajo de todo
Te estoy extrañando mucho
Cariño no lo perdamos
No quiero dejarlo ir
Yo incluso sé que todavía sientes amor
Se que algún día podrá descubrir debajo estoy
Oh baby, ojalá pudiera decir lo que siento
Pero no puedo, estoy muy asustada
Chico ojalá pudiera decir que:
Debajo de todo
Sigo siendo el que amas
A quien estás soñando de
Oh debajo de todo
Te estoy extrañando mucho
Cariño no lo perdamos
No quiero dejarlo ir
Debajo de todo
Sigo siendo el que amas
A quien estás soñando de
Oh debajo de todo
Te estoy extrañando mucho
Cariño no lo perdamos
Cariño no lo perdamos


Wymowa 

Nadie sabe lo ke se siente
Detras de estos ohos
Detras de esta maskara
Ohala pudieramos retroseder i
regresar el tiempo
Para korrehir el pasado
Oh baby, ohala pudiera desir lo ke siento
Pero no puedo, estoj muj asustada
Cziko ohala pudiera desir ke:
Debaho de todo
Sigo siendo el ke amas
A quien estas sońando de
Oh debaho de todo
Te estoj ekstrańando muczo
Karińo no lo perdamos
Aora estoj perdida en mi mente
No lo kiero okultar
Pero no puedo eskapar
Kiero un nuewo comienso
Porke tu eres mi werdadero korason
No mas maskaras
Oh baby, ohala pudiera desir lo ke siento
Pero no puedo, estoj muj asustada
Cziko ohala pudiera desir ke:
Debaho de todo
Sigo siendo el ke amas
A quien estas sońando de
Oh debaho de todo
Te estoj ekstrańando muczo
Karińo no lo perdamos
No kiero deharlo ir
Jo inkluso se ke todawia sientes amor
Se ke algun dia podra deskubrir debaho estoj
Oh baby, ohala pudiera desir lo ke siento
Pero no puedo, estoj muj asustada
Cziko ohala pudiera desir ke:
Debaho de todo
Sigo siendo el ke amas
A quien estas sońando de
Oh debaho de todo
Te estoj ekstrańando muczo
Karińo no lo perdamos
Debaho de todo
Sigo siendo el ke amas
A quien estas sońando de
Oh debaho de todo
Te estoj ekstrańando muczo
Karińo no lo perdamos
Karińo no lo perdamosTekst włoski

Nessuno sa cosa vuol dire
Dietro questi occhi
Dietro questa maschera
Vorrei che potessimo riavvolgere
E tornare indietro nel tempo
per correggere il passato
Oh baby, vorrei poterti dire
Come mi sento ma
Non posso! Perché ho paura
Oh ragazzo vorrei tanto poterti dire che
In fondo
Sono ancora la persona che ami
Quella che stai sognando
In fondo
Mi manchi così tanto!
Baby cerco di non rinunciare
No! Mi sono persa nella mia mente
Non voglio nascondere
Ma non posso fuggire
Io voglio un nuovo inizio
Perché tu sei il mio vero cuore
Niente più feste in machera
Oh baby, vorrei poterti dire
Come mi sento ma
Non posso perché ho paura
Oh ragazzo vorrei tanto poterti dire che
In fondo
Sono ancora la persona che ami
Quella che stai sognando
In fondo
Mi manchi così tanto!
Baby cerco di non rinunciare
Non voglio rinunciare!
Così sto fingendo
Perché quello che abbiamo è reale
e non voglio lasciarlo andare
So che ti senti innamorato
Anche se non lo puoi vedere
So che un giorno lo scoprirai
In fondo sono io
Oh baby, vorrei poterti dire
Come mi sento ma
Non posso perché ho paura
Oh ragazzo vorrei tanto poterti dire che
In fondo
Sono ancora la persona che ami
Quella che stai sognando
In fondo
Mi manchi così tanto!
Baby cerco di non rinunciare
In fondo
Sono ancora la persona che ami
Quella che stai sognando
In fondo
Mi manchi così tanto!
Baby cerco di non rinunciare
Baby cerco di non rinunciare

Wymowa 

Nessuno sa kosa wuol dire
Dietro kuesti oki
Dietro kuesta maskera
Worrei ke potessimo riawwolgere
E tornare indietro nel tempo
per korredżere il passato
Oh baby, worrei poterti dire
Kome mi sento ma
Non posso perke o paura
Oh ragazzo worrei tanto poterti dire ke
In fondo
Sono ankora la persona ke ami
Kuella ke stai soniando
In fondo
Mi manki kosi tanto!
Baby czerko di non rinuncziare
No! Mi sono persa nella mia mente
Non wolio naskondere
Ma non posso fudżire
Io volio un nuovo inizio
Perke tu sei il mio wero kuore
Niente piu feste in makera
Oh baby, worrei poterti dire
Kome mi sento ma
Non posso perke o paura
Oh ragazzo worrei tanto poterti dire ke
In fondo
Sono ankora la persona ke ami
Kuella ke stai soniando
In fondo
Mi manki kosi tanto!
Baby czerko di non rinuncziare
Kosi sto fingendo
Perke kuello ke abbiamo e reale
e non volio lasziarlo andare
So ke ti senti innamorato
Anke se non lo puoi wedere
So ke un dżiorno lo skoprirai
In fondo sono io
Oh baby, worrei poterti dire
Kome mi sento ma
Non posso perke o paura
Oh ragazzo worrei tanto poterti dire ke
In fondo
Sono ankora la persona ke ami
Kuella ke stai soniando
In fondo
Mi manki kosi tanto!
Baby czerko di non rinuncziare
In fondo
Sono ankora la persona ke ami
Kuella ke stai soniando
In fondo
Mi manki kosi tanto!
Baby czerko di non rinuncziare
Baby czerko di non rinuncziarePodoba wam się ta piosenka? Co sądzicie o jej przesłaniu i włoskim i hiszpańskim odpowiedniku?

26 komentarzy:

 1. Patka, a dałabyś radę wstawiać też filmiki, jak zagrać piosenki na gitarze, lub chociaż jakie są bicia i akordy? Była bym wdzięczna ;*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Już jest w aktualizacji link :)

   Usuń
  2. Wielkie dzięki :D

   Usuń
  3. a na kebord też?

   Usuń
 2. Uwielbiam tę piosenkę i fajnie by było jakby Martina zaśpiewała ją jeszcze po hiszpańsku <333

  OdpowiedzUsuń
 3. Początek tej piosenki jest inny niż wszyscy myślą. Tini śpiewa "No one knows what it's like",
  czyli "nikt nie wie jak to jest", a wszyscy myślą, że w piosence jest "No, who knows what it's like?", które oznacza "Nie, kto wie jak to jest". Ta druga wersja nawet w tłumaczeniu jest troszkę dziwna :>

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zgadzam się

   Usuń
  2. Również to zauważyłam

   Usuń
  3. Też tak myślę... To nawet miałoby większy sens. Do płyty "Gira mi cancion" dołączyli taka małą książeczkę, na której jest spisany tekst wszystkich piosenek. Tam też jest "No, one knows what it's like",więc oni to raczej wiedzą co piszą...

   Usuń
  4. Też na to zwróciłam uwagę!

   Usuń
  5. I jeszcze powinno być "I know one day you WILL discover" itd.

   Usuń
  6. No i jeszcze powinno być "i know that you're feelin' love" a więc tłumaczenie "wiem że czujesz miłość". "Feel in love" jest błędne. Można tylko "fall in love" -zakochać się lub "feeling love" poczuć miłość.

   Usuń
  7. No właśnie. Tekst "No, who knows what it's like" wpisany jest w książeczce, która dołączona do płyty. Moim zdaniem też bardziej pasuje tam "no one", ale widocznie tam jest "no, who" :).

   Usuń
  8. W książeczce jest "no one"!

   Usuń
  9. tak bo nikt nie wie jak to jest jest prawidłowe :)

   Usuń
 4. Kocham tą piosenkę,wręcz uwielbiam <3

  OdpowiedzUsuń
 5. Wiecie coś o aferze na Twiterze ?

  Po za tym piosenka jest jedną z moich ulubionych. A tym bardziej że Violetta napisała ją z myślą o Leonie *,*

  Zapraszam na mojego bloga gdzie możecie poznać inną historie Leonetty :)

  bemyhero-leonetta.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tej aferze:
   https://twitter.com/hashtag/stopbullyingtinistasdepolonia?f=realtime&src=hash
   związanej np z tym :
   https://twitter.com/MyLifeisJortini/status/584358702662209536
   o to ci Olivie chodziło ?

   Usuń
 6. Jedna z moich ulubionych piosenek z serialu, o ile nie najlepsza *.* P.S. Podpisuję się pod pytaniami na temat Twittera ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 8. A wymowa do wersji polskiej? XD :)

  OdpowiedzUsuń
 9. A wymowa do wersji polskiej? XD :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Niestety, ale w wymowie angielskiego było dużo błędów. Ale post fajny :)

  OdpowiedzUsuń