Do Violetta Live w Polsce pozostało...

Do Violetta Live w Polsce pozostało...

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

25.06.2014

[Piosenka od A do Z] Yo soy asi

[Piosenka od A do Z] Yo soy asi


Pierwszy raz piosenkę słyszymy w 12 odcinku drugiego sezonu. Została ona skomponowana przez serialowego Diego. Piosenka wyraża niezwykłą pewność siebie, która płynie z samego serca chłopaka. "Mój styl cię zdobędzie", "Czuję, że mogę zdobyć tysiące" czy "Po jednym spojrzeniu zostaniesz we mnie na zawsze zakochana" przekazują właśnie tą pewność. Chcecie poznać różne wersje także tej piosenki?
Post z genezą innych piosenek [klik]


Tekst hiszpański:

Escucha y siente
Sube el volumen vas a
Enloquecer, enloquecer, enloquecer, Oh...

Entiende y siente
De corazónes rotos
Soy el rei, yo soy el rei, soy el rei Oh...
Escucha mi canción

Haz lo que te dicta el corazón
y en mi ritmo ponte a bailar
Esto es especial
Mi estilo te va a conquistar

Mis pies se mueven al compas
Se que no lo puedes evitar
Es como sin alas volar
Mi estilo te va a conquistar

Y es que yo soy así
Mi vida es alocada
Siento que voy a mil
Contigo todo cambia

Y es que yo soy así
Con solo una mirada
Vas a quedar de mi
Por siempre enamorada

Escucha y siente
Mil mariposas hay dentro de mi
Si te acercas así

Entende y siente
Estoy aquí la fiesta
Va a empezar, va a empezar,
la fiesta va a empezar
Escucha mi canción

Haz lo que te dicta el corazón
En mi ritmo ponte a bailar
Esto es especial
Mi estilo te va a conquistar

Mis pies ya se mueven al compas
Se que no lo puedes evitar
Es como sin alas volar
Mi estilo te va a conquistar

Y es que yo soy así
Mi vida es alocada
Siento que voy a mil
Contigo todo cambia

Y es que yo soy así
Con solo una mirada
Vas a quedar de mi
Por siempre enamorada

Oye muñeca
Yo soy así
Pregunta por ahí
Pero contigo

Todo cambia,
Cuando te acercas a mi
Tu ojos me hacen sentir
Que estoy, Volando, volando

Tu presencia, mi mundo completa
Te hare mi princesa
Hoy con un beso
Escucha mi canción

Mis pies ya se mueven al compas
Se que no lo puedes evitar
Es como sin alas volar
Mi estilo te va a conquistar

Y es que yo soy así
Mi vida es alocada
Siento que voy a mil
Contigo todo cambia

Y es que yo soy así
Con solo una mirada
Vas a quedar de mi
Por siempre enamorada

Y es que yo soy así
Mi vida es alocada
Siento que voy a mil
Contigo todo cambia

Y es que yo soy así
Con solo una mirada
Vas a quedar de mi
Por siempre enamorada

Wymowa tekstu hiszpańskiego:

Eskucha i siente
Sube el wolumen bas a
Enlokeser, enlokeser, enlokeser, oh...

Entiende i siente
De korasones rotos
Soj el rej, jo soj el rei, soj el rei oh...
Eskucza mi kancion


Has lo ke te dikta el korazon
I en mi ritmo ponte a bailar
Esto es especial
Mi estilo te ba a conkistar

Mis pies se młewen al kompas
Se ke no lo płuedes ebitar
Es komo sin alas bolar
Mi estilo te ba a conkistar

I es ke jo soj asi
Mi bida es alokada
Siento ke boj a mil
Kontigo todo cambia

I es ke jo soj asi
Kon solo una mirada
Bas a kłedar de mi
Por siempre enamorada

Eskucza i siente
Mil marisposas aj dentro de mi
Si te acercas asi

Entende i siente
Estoj aki la fiesta
Ba a empezar,
La fiesta ba a empezar
Eskucza mi kansion

Has lo ke te dikta korason
En mi ritmo ponte a bailar
Esto es especial
Mi estilo te va a conkistar

Mis pies ja se młuewen al kompas
Se ke no lo płuedes ewitar
Es komo sin alas bolar
Mi estilo te ba a conkistar

I es ke jo soj asi
Mi wida es alokada
Siento ke boj a mil
Kontigo todo kambia

I es ke jo soj asi
Kon solo ina mirada
Bas a kedar de mi
Por siempre enamorada

Oje munieka
Jo soj asi
Pregunta por ai
Pero kontigo

Todo kambia
Kładno te aserkas a mi
Tu ohos me asen sentir
Ke estoj, Wolando, volando

Tu presensia, mi mundo kompleta
Te are mi prinkesa
Oj kon un beso
Eskucza mi kansion

Mis pies ja se młueven al kompas
Se ke no lo płuedes ebitar
Es komo sin alas bolar
Mi estilo te ba a conkistar

I es ke jo soj asi
Mi wida es alokada
Siento ke boj a mil
Kontigo todo kambia

I es jo soj asi
Kon solo una mirada
Bas a kedar de mi
Por siempre enamorada

I es ke jo soj asi
Mi wida es alokada
Siento ke boj a mil
Kontigo todo kambia

I es jo soj asi 
Kon solo una mirada
Bas a kedar de mi 
Por siempre enamorada

Tekst polski:

Posłuchaj i poczuj,
Głośność wzrasta,
oszaleje, oszaleje, oszaleje oo

Zrozum i poczuj,
złamanych serc
jestem królem, ja jestem królem, jestem królem oo

Posłuchaj mojej piosenki
Zrób to, co ci każe serce
i w moim rytmie zacznij tańczyć
To jest specjalne,
Mój styl cię zdobędzie

Moje stopy poruszają się rytmicznie,
Wiem, że nie możesz tego uniknąć
To tak jakby latać bez skrzydeł
Mój styl cię zdobędzie

I to dlatego, że jestem taki
Moje życie jest zwariowane,
Czuję, że mogę zdobyć tysiące,
z tobą wszystko się zmienia

I to dlatego, że jestem taki,
Po jednym spojrzeniu
Zostaniesz we mnie
na zawsze zakochana

Posłuchaj i poczuj,
tysiące motyli jest we mnie,
gdy się zbliżasz

Zrozum i poczuj,
jestem tutaj, więc impreza
się zacznie, zacznie się,
impreza zacznie się,

Posłuchaj mojej piosenki
Zrób to, co ci każe serce
i w moim rytmie zacznij tańczyć
To jest specjalne,
Mój styl cię zdobędzie

Moje stopy poruszają się rytmicznie,
Wiem, że nie możesz tego uniknąć
To tak jakby latać bez skrzydeł
Mój styl cię zdobędzie

I to dlatego, że jestem taki
Moje życie jest zwariowane,
Czuję, że mogę zdobyć tysiące,
z tobą wszystko się zmienia

I to dlatego, że jestem taki,
Po jednym spojrzeniu
Zostaniesz we mnie
na zawsze zakochana

Posłuchaj, laleczko
Jestem taki,
Pytanie skąd,
ale z tobą

Wszystko się zmienia,
kiedy ty zbliżasz się do mnie,
dzięki twoim oczom czuję się,
jakbym latał, latał

Twoja obecność, mój świat jest kompletny,
uczynię cię moją księżniczką
dziś z pocałunkiem

Posłuchaj mojej piosenki
Moje stopy poruszają się rytmicznie,
Wiem, że nie możesz tego uniknąć
To tak jakby latać bez skrzydeł
Mój styl cię zdobędzie

I to dlatego, że jestem taki
Moje życie jest zwariowane,
Czuję, że mogę zdobyć tysiące,
z tobą wszystko się zmienia

I to dlatego, że jestem taki,
Po jednym spojrzeniu
Zostaniesz we mnie
na zawsze zakochana


I to dlatego, że jestem taki
Moje życie jest zwariowane,
Czuję, że mogę zdobyć tysiące,
z tobą wszystko się zmienia

I to dlatego, że jestem taki,
Po jednym spojrzeniu
Zostaniesz we mnie
na zawsze zakochana


Tekst włoski:

Ascolta e senti
Alza il volume, 
Impazzirai, impazzirai, impazzirai oooh

Capisci e senti
Di cuori infranti sono il re
io sono il re, sono il re oooh
Perdo il controllo

E al mio ritmo mettiti a ballare
Vieni con me, lasciati baciare
Sono che ti piacerà
Il mio stile ti conquisterà

I tuoi piedi si muovono già a ritmo.
So che non puoi evitarlo
Vieni a prova ad ascoltare
Il mio stile ti conquisterà

E' che io sono così
La mia vita è pazzesca
Senza freni e vado a mille
La mia legge è tutto o niente

E' che io sono così
Con un solo sguardo 
Rimarrai di me
Per sempre innamorata

Ascolta e senti
Le tue amiche 
Ti possono già raccontare..
possona raccontare
Come te la passerai bene

Capisci e senti
Sono qui, la festa inizia,
 inizia.. La festa inizia
Perdo il controllo

E al mio ritmo mettiti a ballare
Vieni con me, lasciati baciare
Sono che ti piacerà
Il mio stile ti conquisterà

I tuoi piedi si muovono già a ritmo.
So che non puoi evitarlo
Vieni a prova ad ascoltare
Il mio stile ti conquisterà

E' che io sono così
La mia vita è pazzesca
Senza freni e vado a mille
La mia legge è tutto o niente

E' che io sono così
Con un solo sguardo 
Rimarrai di me
Per sempre innamorata

Senti
Io sono così
Domanda da quelle parti
Però con te.. 

Tutto cambia
Quando ti avvicini a me
I tuoi occhi mi fanno sentire
che sto volando, volando

La tua presenza
Completa il mio mondo
Oggi ti rfarò diventare
La mia principessa con un bacio
Perdo il controllo

I tuoi piedi si muovono già a ritmo.
So che non puoi evitarlo
Vieni a prova ad ascoltare
One, two, three, go!

E' che io sono così
La mia vita è pazzesca
Senza freni e vado a mille
La mia legge è tutto o niente

E' che io sono così
Con un solo sguardo 
Rimarrai di me
Per sempre innamorata

E' che io sono così
Senza freni e vado a mille

E' che io sono così
Con un solo sguardo 
Rimarrai di me
Per sempre innamorata
 
Wymowa tekstu włoskiego:

Askolta e senti
Alka il wolume, 
Impacziraj, impacziraj, impacziraj oooh

Kapiszi e senti
Di kuori infranti sono il re
io sono il re, sono il re oooh
Perdo il kontrollo

E al mio ritmo mettiti a balare
Vieni kon me, lasziati bacziare
Sono ke ti piaczera
Il mio stile ti konkuistera

I tuoi piedi si muovono dżia a ritmo.
So ke non puoi evitarlo
Wieni a prowa ad askoltare
Il mio stile ti konkuistera

E ke io sono cosi
La mia wita e paczeska
Senka freni e wado a mille
La mia ledże e tutto o niente

E ke io sono cosi
Kon un solo sguardo 
Rimarrai di me
Per sempre innamorata

Askolta e senti
Le tue amike 
Ti possono dżia rakontare..
possona rakontare
Kome te la passerai bene

Kapiszi e senti
Sono kui, la festa iniczia,
 iniczia.. La festa iniczia
Perdo il kontrollo

E al mio ritmo mettiti a balare
Wieni kon me, lasziati bacziare
Sono ke ti piaczera
Il mio stile ti konkuistera

I tuoi piedi si muovono dżia a ritmo.
So ke non puoi evitarlo
Wieni a prowa ad askoltare
Il mio stile ti konkuistera

E ke io sono kosi
La mia wita e paczeska
Senka freni e wado a mille
La mia ledże e tutto o niente

E ke io sono kosi
Kon un solo sguardo 
Rimarrai di me
Per sempre innamorata

Senti
Io sono kosi
Domanda da kuelle parti
Pero kon te.. 

Tutto kambia
Kuando ti awiczini a me
I tuoi oki mi fanno sentire
ke sto wolando, wolando

La tua presenka
Kompleta il mio mondo
Odżi ti faro diventare
La mia princzipessa kon un baczio
Perdo il kontrollo

I tuoi piedi si muovono dżia a ritmo.
So ke non puoi evitarlo
Wieni a prowa ad askoltare
One, two, three, go!

E ke io sono kosi
La mia wita e paczeska
Senka freni e wado a mille
La mia ledże e tutto o niente

E ke io sono kosi
Kon un solo sguardo 
Rimarrai di me
Per sempre innamorata

E ke io sono kosi
Senka freni e wado a mille

E ke io sono kosi
Kon un solo sguardo 
Rimarrai di me
Per sempre innamorata
Tekst angielski - ulegnie jeszcze zmianie gdy zostanie wyemitowany 2 sezon w UK

Hear and feel
Turn up the volume you crazy,
crazy, crazy..
Understand and feel
From broken hearts I'm the king
I'm the king I'm the king oh
Losing control

Tell me please dance rhythm
Come with me let yourself kissing
I know you'll like, 
my style is going to win

My feet are you moving 
to the beat that you can not help
Do not try to fight,
My style is going to win

And I'm like
My life is crazy
No network and I a thousand
My bill is double or nothing
And I'm like
One glance
You'll be in my
Forever in love

Everything changes 
when you come near me
Your eyes make me feel
I'm flying, flying

Your presence my world complete
make you my princess
Today with a Kiss
Losing Control

My feet will move to the beat
is that you can not help
do not try to fight 
One, two, tree, four

And I'm like
My life is crazy
No network and I a thousand
My bill is double or nothing
And I'm like
One glance
You'll be in my
Forever in loveWszystkie wersje piosenki:
Jakie jest wasze zdanie na temat tej piosenki?

54 komentarze:

 1. KOCHAM JĄ! <3 Zwłaszcza w wykonaniu Vilu i Diego :). Super post :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja chciałabym usłyszeć ją całą w wykonaniu Jorge <3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też bosko śpiewa prawda

   Usuń
  2. ja też, lecz ta piosenka mówi o wielkiej pewności siebie i charakterze Diego
   nie pasuje do Leona :D

   szymonators xd

   Usuń
  3. Ludzie... -,- Przecież ta dziewczyna napisała,że chciałaby ją usłyszeć w wykonaniu JORGE, nie LEONA.... -,- To nie jest to samo...

   Usuń
  4. Ojj sory ja zawsze to myle ta sam osoba ale w ogóle "inne światy"
   Wykonanie Jorge byłoby świetne♡
   Jeszcze raz sorry

   Usuń
 3. Patka zrób jeszcze Paso el Tiempo! <3 To piękna piosenka, zakochałam się w niej jak śpiewała ją Cande. Cudna <3

  OdpowiedzUsuń
 4. Kocham ta piosenkę a zwłaszcza w wykonaniu Diego. Ponieważ sądzę ze gdyby nasz kochany serialowy Leon chciałby ją zaśpiewać to to już by nie było to samo. Jak diego ją śpiewa to ta piosenka ma w sobie tą magię którą może wywołać tylko on ♥
  Ps. Świetny post :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo ona brzmi tak kozacko tylko w wykonaniu Diego <3 Leon jest taki łagodny, że aż babski, a Diego ma w sobie to coś <3 Awww <33333

   Usuń
  2. Wiktoria P. całkowicie podzielam twoją opinię :) Sama bardzo lubię tę piosenkę w wykonaniu Diego i Violetty, i mogę jej słuchać nawet kilka razy pod rząd :) Muszę przyznać, że jej treść jest... hmmm. oryginalna (xD) i raczej nie w moim typie, ale muzyka i wykonanie sprawiają, że można tego słuchać wiele razy :)
   Anonimowy z 17.47, ja nie uważam Leóna za specjalnie łagodnego, kiedy chce, potrafi - moim zdaniem - być naprawdę wredny. Ale... :) Nawet w pierwszym sezonie, kiedy Leon był na początku naprawdę mało przyjemnym typem, nie można było powiedzieć o nim, że jest Casanovą.A to piosenka typowego, zarozumiałego i pewnego swego podrywacza, którym León nigdy nie był. Dlatego do niego nie pasuje. Zresztą nie pasuje też do nikogo innego w studiu, poza Diego i tu podpisuję się oboma rękami pod twoim pierwszym zdaniem :)
   Kathleen

   Usuń
  3. Również popieram to. Diego jest uosobieniem podrywacza i szarmanckiego gościa, a ta piosenka właśnie taka jest. Można powiedzieć, że Yo Soy Asi jest podobna do Voy Por Ti, bo w kocu opowiada o tym, że ktoś chce zdobyć czyjeś serce. Jednak piosenka Leona jest pokazaniem, że on jest najlepszym typem na chłopaka dla dziewczyny, którą darzy uczuciem ( frag. "pokaż kto jest lepszy"), a utwór Diego daje jasno, że dziewczyna od razu się w nim zakocha, jak go zobaczy.

   Usuń
  4. popieram 1 anonima. No jak baba, obraża się i zakłada rasie xd a z kreska nie dam rady napisac jakby co :) i nie chce rozpoczynać kłótni. Mój kom moja opinia :)

   Usuń
  5. A ja sie z wami zupełnie nie zgadzam! León wcale nie jest babski! On ma swój styl i juz a tego głupiego Diego to malo kto lubi.

   Usuń
  6. Anonimie z 8:17
   Nam chodzi o piosenkę a nie o styl Leona. Ja osobiście Kocham Leona i jestem za leonettą ale ta piosenka zdecydowanie mówi i charakterze Diego i jest jakby jego uosobieniem. Dlatego nw dlaczego tak ostro ragujesz ?!
   Pozdrawiam ;)

   Usuń
  7. Zgadzam się z Wiktorią. To tak, jak Boy Por Ti nie pasuje do Diega, bo on nie potrafi włożyć w tą piosenkę tego co Leon (uczucia, tych emocji).

   Usuń
  8. Anonimowy z 8.17 - nie unoś się tak :) Wprawdzie mnie też się wydaje, że w przypadku Leóna ludzie mylą łagodność z inną cechą; León nie jest łagodny, kiedy trzeba potrafi pokazać pazurki i to dość porządnie :D; ale potrafi też dostosować swoje zachowanie do sytuacji, w jakiej się znajduje, miejsca i ludzi (ja takich ludzi nazywam ułożonymi). No ale każdy może widzieć to inaczej... Skoro ty możesz napisać, że Diego jest głupi, inni mogą nazwać Leóna babskim, tak? (demokracja i te sprawy :d: P xD) I nie obraź się, że to powiem, ale weź głęboki wdech i przeczytaj jeszcze raz wypowiedź Wiktorii P.i Tinistas Polonia, a zobaczysz, że przyznasz im racje :)
   Pozdrawiam. Kathleen

   Usuń
  9. Nie mam zamiaru . Leon jest lepszy niż Sriego!

   Usuń
  10. Piosenki napisane przez Leona ( <3 ) może zaśpiewać z właściwym ich przekazem tylko Leon i tak samo jest z piosenkami Diego, które tylko Diego jest w stanie zaśpiewać poprawnie ;)

   Usuń
 5. Chyba najbardziej mi utkwiło w głowie wykonanie Diego i Vilu

  OdpowiedzUsuń
 6. Zła wymowa gdzie niegdznie :/ Więc lepiej nie pisz jak to się wymawia skoro nie do końca wiesz :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A w jakiej konkretnie wymowie? Hiszpańskiej czy włoskiej?

   Usuń
  2. hiszpańkiej bida ? czyta się wida . Jak Rikki Martin świewa vida vida loca.
   a yo nie czyta się jak jo tylko bardziej dzio . radze wam się wsłuchiwac w teksty piosenek itp.

   Usuń
  3. Masz rację, ale piosenki zostały nagrane w Argentynie i jak powszechnie wiadomo każdy kraj różni się nieznacznie językiem przez to dajemy wymowę hiszpańską a nie jej odmiany typu meksykańska, argentyńska ;) jeśli mi nie wierzysz to wklej sobie przypadkowy wers do GT i tam odsłuchaj lub polecam słownik PONS :)

   Usuń
  4. Dlatego na wiwlu blogach pomija się wymowę, bo w każdym kraju hiszpański wymawia się troche inaczej. Coś jak różnica w wymowie pomiędzy Naty, Tomasem a resztą studia. Faktycznie da się usłyszeć, że Twoja wymowa dość znacznie rożni się od oryginału (w niektórych momentach). Ale mimo wszystko z pewnością doceniamy Twój wkład w napisanie tych wszystkich informacji o tej zniewalającej piosence. Miłego dnia. :)

   Usuń
  5. Inaczej sie czyta. A inaczej się też śpiewa i inaczej słyszymy. Każdy z nas.

   Usuń
 7. Czekam na Podemos..♥♥

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Popieram <3 ♥

   Usuń
  2. si ja tez czekam na PODEMOS

   Usuń
 8. ta piosenka ma dwa teksty ;) dałaś ten ten z Viola jest jeszcze sam Diego ;)

  OdpowiedzUsuń
 9. szkoda że nie ma nigdzie filmików z całą piosenką śpiewaną przez Diego po włosku i angielsku :(

  OdpowiedzUsuń
 10. ja pierdole rozumiem że można czegoś nie lubić albo nawet nie znosić , to normalne, ale żeby robić takie coś to już naprawde trzeba mieć coś nie po kolei w głowie -,- https://www.facebook.com/photo.php?v=513214702139820&set=vb.480497505411540&type=2&theater

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZGADZAM SIE
   jakas psychiczna dziewczyna -,-

   Usuń
 11. Uwielbiam tą piosenkę tak, jak i Diego :D.

  OdpowiedzUsuń
 12. Fajna piosenka. :D
  Chociaż dalej wolę Leonettę <3
  Ale piosenka jest super :*

  OdpowiedzUsuń
 13. Nie podoba mi się ta piosenka.
  Wolę Podemos <3

  OdpowiedzUsuń
 14. Uwielbiam tę piosenkę w wykonaniu Diego i Violi mimo, że jestem za Leonettą <3 :D

  OdpowiedzUsuń
 15. Ja wolę wersje jak Diego śpiewa sam. W 79 odcinku dopiero polubiłam tą piosenkę.
  Gitara i w drogę ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wersja Diego w 79 odcinku <333 pokochałam :3

   Usuń
 16. boże jak ja patrzę to głowa mnie boli. Eskucha? Zaśpiewaj sobie Eskucha to spoko. Eskucza a nie Eskuba boże.. i to tylko przykładowy błąd a jest ich więcej, przestań dodawać wymowę bo nie potrafisz tego pisać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ta a ty umiesz? -.- Jak ci się coś nie podoba to nie wchodź na tego bloga i już! Wyjazd!

   Usuń
  2. Anonimku ogarnij się trochę. Po części popieram Majk Jona. Przyznam, że wymowa w tym przypadku to nie jest dobry pomysł, bo w każdym kraju inaczej wymawia się język hiszpański. ;)

   Usuń
  3. Nie! Bo wy zawsze anonimy oskarżacie o takie coś a zobacz co napisala Majk Jona!!!

   Usuń
  4. Tinistas Polonia, tu nie chodzi o wymowę tylko o pisownie...
   Jeśli jest wymowa to jest wymowa a nie coś podobnego.
   Po prostu autorka posta nie potrafi a się bierze.
   Ciekawi mnie tez skad ona wytrzasła wersję włoską i angielską skoro nie ma ich?
   Anonimku, lubię ten blog ale takie wprowadanie w błąd jest okropne.

   Usuń
  5. To napisz lepiej jak umiesz szmato!!!!!!!!!!!!!!!!

   Usuń
  6. Ej ej ej Majk Jona napisała tylko cenną uwagę, a ty ja wyzywasz od szmat
   Już takie teksty anonimku mówią o tobie, że zachowujesz się jak dziecko, którym jesteś.
   Ja tam za dobrze nie znam wymowy tych słów wiec nie chce się wtrącać.
   Co do autorki posta genialny, czy mogłabyś zrobić Podemos ?

   Usuń
 17. Te esperare może ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zdecydowanie popieram ;) Szczególnie jeśli chodzi o wymowę, bo kocham tą piosenkę, a hiszpańskiego prawie wcale nie umiem xd

   Usuń
 18. Zrób teraz z hoy somas mas :3

  OdpowiedzUsuń
 19. Zrób ven con nosotros jak możesz

  OdpowiedzUsuń
 20. Po co kurde dodajecie włoski i angielski tekst? + beznadziejna wymowa.

  OdpowiedzUsuń
 21. jak dla mnie najgorsza piosenka 2 sezonu :/ Nienawidzę głosu Diego i uważam, że paskudnie wychodzi mu ta piosenka.

  OdpowiedzUsuń
 22. Zapomniałaś o tym :D https://www.youtube.com/watch?v=zBsodP3k-7Q
  Ja jestem za Leonettą,ale ta piosenka i głos Diego bardzo mi się podobają :D

  OdpowiedzUsuń