Do Violetta Live w Polsce pozostało...

Do Violetta Live w Polsce pozostało...

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

10.03.2014

[Nauka jęz. hiszpańskiego] Lekcja 2 - Presentarse


Dziś es lunes, czyli poniedziałek. Więc pora na kolejną lekcję hiszpańskiego. Nieprawdaż? Czekaliście już z niecierpliwością? Co dziś omówimy? Jak widać na zdjęciu powyżej - przedstawianie się, potem podam słówka z powitania i pożegnania i omówimy 6 czasowników wraz z odmianą i 2 z zastosowaniem oraz zawody, miejsca pracy i rodzaje pracy. Nie może zabraknąć pracy domowej.
Zatem miłego czytania i owocnej nauki! 


Lección 2
Tema: Presentarse - przedstawiać się

Zaczniemy od rozpisania przeze mnie dialogów.

PRESENTARSE Y SALUDAR – przedstawiać się i przywitać:
- Hola, me llamo + nombre. ¿Y tú? (¿cómo te llamas?) – Cześć, nazywam się + imię. A ty? (jak się nazywasz?)
- (Me llamo) + nombre./ Soy… – (Nazywam się) + imię. / Jestem…
-¿Cómo se llama? – Jak ona się nazywa?
 
PRESENTARSE FORMAL E INFORMALMENTE – przedstawiać się formalnie i nieformalnie.
 INFORMAL:
- Hola ¿qué tal? Soy + nombre. – Cześć, jak się masz? Jestem + imię.
- Hola, (yo) soy + nombre. – Cześć, (ja) jestem + imię.
FORMAL:
- Hola, ¿qué tal? Soy + nombre + apellido. – Cześć, jak się masz? Jestem + imię + nazwisko.
- Mucho gusto, encantado/a. – Bardzo mi miło.
- Igualmente (mucho gusto). – Również (bardzo mi miło).

PRESENTARSE A ALQUIEN FORMAL E INFORMALMENTE – przedstawianie kogoś formalnie i nieformalnie:
INFORMAL:
- Mira, este es Pablo – spójrz, to jest Pablo.
- Hola, yo soy Ana. – Cześć, jestem Anna.
- Hola, ¿qué tal? – Cześć, jak się masz?
FORMAL:
- Mire, le presento al señor Torres. – spójrz, przedstawiam pana Torres.
- Mucho gusto, encantada. – Bardzo mi miło.
- Igualmente (mucho gusto). – Również (bardzo mi miło).

Te rzeczy proszę sobie wziąć w ramkę, tutaj macie wzór jak rozpisywać przedstawianie kogoś nieformalnie i formalnie

Słówka odnośnie powitania i pożegnania:


SALUDAR – przywitać:
- Buenos días­ – Dzień dobry
- Buenastardes – Dzień dobry (po południu)
- ¡Hola! – Cześć!  

DESPEDIRSE – pożegnać się:
- Hasta pronto – Do szybkiego zobaczenia
- Hasta luego – Do szybkiego zobaczenia
- Adios - Żegnaj
- Buenas noches – Dobranoc
- Hasta mañana – Do jutra
Czasowniki 
Nie dało się zauważyć, w dialogach dwóch czasowników - llamarse (nazywać się) i ser (być). Dodatkowo omówimy sobie - estar (być). Znaczenie jest podobne, ale w niektórych przypadkach używa się ich zupełnie inaczej. Ostatnimi dodatkowym czasownikami będą - presentarse (przedstawiać się) i trabajar (pracować).

Ja mam dość specyficzny sposób odmiany czasowników, bo robię sobie taką tabelkę z nimi. A wygląda ona następująco: 


Możecie przy okazji zobaczyć mój zeszyt do nauki ;) Link do pobrania tabelki podam na samym końcu, wraz z linkami do pracy domowej.

Czasownika llamarse (nazywać się), oto odmiana, w czasie teraźniejszym:
Yo (ja)
Tú (ty)
Él, ella, usted (on, ona, pan, pani)
Nosotros, nosotras (my)
Vosotros, vosotras (wy)
Ellos, ellas, ustedes (oni, one, państwo)
me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

Czasownik ser (być), odbiega on od reguły, ale o tym później, oto odmiana, w czasie teraźniejszym:
Yo

Él, ella, usted
Nosotros, nosotras
Vosotros, vosotras
Ellos, ellas, ustedes
soy
eres
es
somos
sois
son
Czasownik estar (być), oto odmiana, w czasie teraźniejszym:

Yo

Él, ella, usted
Nosotros, nosotras
Vosotros, vosotras
Ellos, ellas, ustedes
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Czasownikiem  presentarse (przedstawiać się), oto odmiana, w czasie teraźniejszym:
Yo

Él, ella, usted
Nosotros, nosotras
Vosotros, vosotras
Ellos, ellas, ustedes
me presento
te presentas
se presenta
nos presentamos
os presentáis
se presentan


Czasownikiem trabajar (pracować), oto odmiana, w czasie teraźniejszym:
Yo

Él, ella, usted
Nosotros, nosotras
Vosotros, vosotras
Ellos, ellas, ustedes
trabajo
trabajas
trabaja
trabajamos
trabajáis
trabajan

Los verbos: ser i estar
W języku hiszpańskim występują trzy czasowniki, które mogą być tłumaczone na język polski jako "być". Są to ser, estar i haber. Każdy z nich używany jest w innym kontekście i prawie nigdy nie można używać ich zamiennie. 

Czasownika ser używany jest przede wszystkim do opisywania cech i stanów niezmiennych. Występuje w następujących sytuacjach: 
 • * gdy określamy cechy charakteru i właściwości, na przykład:
  • - Somos ricos. - Jesteśmy bogaci.
  • - Eres alegra. - Jesteś wesoły. (z natury)
  • - Son tranquilos. - Są spokojni. (cecha charakteru)
  • - Somos inteligentes. - Jesteśmy inteligentni.
 • * gdy opisujemy wygląd (kolor, kształt, materiał), na przykład:
  • - El paraguas es negro. - Parasol jest czarny.
  • - La mesa es redonda. - Stół jest okrągły.
  • - El chico es bajo. - Chłopiec jest niski.
  • - Las camisas son de algodón. - Koszule są z bawełny.  
 • * gdy mówimy o czasie (godziny, dni, pory roku, miesiące, etc.), na przykład:
  • - Son las cuatro. - Jest czwarta.
  • - Es lunes. - Jest poniedziałek.
  • - Era noviembre. - Był listopad.
  • - Es invierno. - Jest zima. 
 • * gdy chcemy coś zidentyfikować lub sklasyfikować, na przykład:
  • - Es Pedro. - To jest Pedro.
  • - Son los señores Dominguez. - To państwo Dominguez.
  • - Somos mujeres. - Jesteśmy kobietami.
  • - La mesa es un mueble de madera. - Stół to drewniany mebel. 
 • * w znaczeniu "mieć miejsce", "zdarzyć się", na przykład:
  • - Las conferencia es mañana. - Konferencja jest jutro.
  • - Las clases son aquí.  - Zajęcia są tutaj.
  • - Hoy es fiesta. - Dziś jest święto.
  • - Así será. - Tak będzie. 
 • * gdy podajemy zawód, na przykład:
  • - Yo soy periodista. - Jestem dziennikarką.
  • - Laura es médico. - Laura jest lekarzem.
  • - Juan y Tomás son profesores. - Juan i Tomás są nauczycielami.
  • - Ella es abogada, antes era fiscal. - Ona jest adwokatem, wcześniej była prokuratorem.
 • * gdy określamy własność, na przykład:
  • - Este lápiz es de mi hermana. - Ten ołówek jest mojej siostry.
  • - El vestido es suyo. - To jej sukienka.
  • - Ésta son nustras llaves. - To nasze klucze.
  • - Es mi casa, pero no vivo allí. - To mój dom, ale w nim nie mieszkam.
 • * w wielu zwrotach i wyrażeniach, na przykład:
  • - es decir (to znaczy),                                 
  • - es peligroso (jest niebezpieczne),
  • - es importante (ważne, żeby),                 
  • - es que (chodzi o to, że),
  • - es obio (to oczywiste),                            
  • - es verdad (to prawda).
Czasownik estar używamy: 
 • * gdy określamy cechę lub stan przejściowy, na przykład:
  • - Estoy muy cansada. - Jestem bardzo zmęczona.
  • - Estamos alegres.  - Jesteśmy weseli, cieszymy się. (teraz)
  • - Catalina está tranquila. - Catalina jest spokojna. (teraz)
  • - ¿Estáis preparados? - Jesteście gotowi?
  • - Pedro está enfermo. - Pedro jest chory.
  • - Carlos está contento. - Carlos jest zadowolony.
  • - Enrique está alto. - Enrique jest wysoki. (wcześniej nie był, urósł niedawno)
  • - Nosotros estamos pobres. - Jesteśmy biedni. (wcześnie nie byliśmy)
  • - Ana está muy guapa hoy, ¿verdad? - Ana ładnie dziś wygląda, prawda?
 • * z przymiotnikami vivo i muerto w znaczeniu "żywy" i "martwy", na przykład:
  • - Ana está viva. - Ana żyje.
  • - Su abuelo está muerto. -  Jego dziadek nie żyje. 
 • * gdy chcemy powiedzieć, że ubranie dobrze leży, na przykład:
  • - Esta camisa te está muy bien. - Ta koszula bardzo dobrze na tobie leży.
  • - Estos pantalones no le están bien. - Te spodnie nie leżą na nim dobrze.
  • - ¿Cómo me está camiseta? - Jak na mnie leży ta koszula? 
 • * w zwrotach z przyimkiem a, na przykład:
  • - ¿A cuánto están los tomates? - Po ile są pomidory?
  • - Estamos a 7 de marzo. - Jest 7 marca. 
 • * w następujących wyrażeniach:
  • - está bien (dobrze),                            - está harto (ma dosyć),
  • - está claro (to jasne),                         - está mal (źle)
Ser i estar można używać zamiennie: 
 • * w wyrażeniach dotyczących stanu cywilnego:
  • - es casado / está casada - jest żonaty,
  • - es divorciado / está divorciado - jest rozwiedziony,
  • - es soltero / está soltero - jest kawalerem.
 • * w innych wyrażeniach, w których wybór między ser i estar wpływa na znaczenie zwrotu, na przykład:
  • - es claro - jest jasny (kolor),                         
  • - está claro - jest jasne (zrozumiałe)
  • - es verde - jest zielony,                        
  • - está verde - jest zielony (początkujący, niedojrzały)
  • - es negro - jest czarny,                                  
  • - está negro - jest zdenerwowany,
  • - es aburrido - jest nudny,                           
  • - está aburrido - jest znudzony
  • - es camarero - jest kelnerem,           
  • - está de camarero - pracuje tymczasowo jako kelner,
  • - es cerrado - jest zamknięty w sobie,          
  • - está cerrado - jest zamknięty (sklep),
  • - es listo - jest sprytny,                                    
  • - está listo - jest gotowy
  • - es malo - jest zły,                                         
  • - está malo - jest chory,
  • - es rico - jest bogaty,                                      
  • - está rico - jest smaczny,
  • - es vivo - jest żywy (energiczny),                  
  • - está vivo - jest żywy (żyje). 
 Los profesiones - zawody
W tym podrozdziale omówimy sobie jeszcze zawody, miejsca pracy i rodzaje pracy. Temat ten częściowo powiązany jest z czasownikiem ser. 
#Słówka. Podzieliłam je na trzy kategorie: zawody i miejsca pracy i rodzaj pracy.


*zawód głównie dla mężczyzn ** zawód głównie dla kobiet

LOS PUETOS DE TRABAJO: miejsca pracy 

Escuela – szkoła , Coche – samochód, avión – samolot, hospital – szpital, peluequería – fryzjer, tienda – sklep, empresa – firma, oficina ­– biuro, restourante – restauracja,bar – bar, café/cafetería – kawiarnia, taller – warsztat, la estación de ferrocarril – stacja kolejowa, hotel – hotel, galería de arte – galeria sztuki, escribir una novela – pisać nowele, la galería comercia – galeria handlowa, teatro – teatr, academia, escuela superior  - uczelnia, szkoła wyższa, posta de tenis – kort tenisowy, guadería infantil – przedszkole, banco -  bank, revista -  gazeta, espectáculo – spektakl, la función – spektakl teatralny,  filarmónica – filharmonia, actuar en filme -  grać w firmie, fundacíon – fundacja, interpretar una canción – śpiewać piosenkę, dirigir – reżyserować, universidad – uniwersytet, tribunal – trybunał, sąd.
  
 GENERO DE TRABAJO: rodzaje pracy  

Buscar trabajo – szukać pracy
Tengo un trabajo fijo – mam stałą pracę
Está sin trabajo – jestem bez pracy
El trabajo en equipo – praca zespołowa
Un trabajo a tiempo – praca na całym etacie
Un trabajo a tiempo parcial – praca na niepełnym etacie
El trabajo de casa – praca w domu
Trabajos manuales – praca ręczna
El encargo – praca zlecona

Deberes - praca domowa
Na dzisiaj już wystarczy i tak jest tego naprawdę sporo ;) Pozostaje wyłącznie kwestia pracy domowe. Wszystkie ćwiczenia do dzisiejszej lekcji znajdziecie tutaj: [klik].  Tak będę dodawać wszystkie ćwiczenia. A rozwiązania znajdziecie w zakładce praca domowa co niedziele.   

Dodatkowo rozpiszcie jeszcze pytanie z każdą osobą - jak masz na imię? Przykład: ¿Cómo se llama? (Jak ona/on ma na imię?).
Objaśnienia do pracy domowe:
 • - Zadanie 4.1 Znasz te osoby? Z przyjacielem rozpoznaj te osoby:
 • - Zadanie 4.2 Porównaj i zapisz informacje:
 • - Zadanie 4.3 Pomyśl nad znaną osobą. Twój przyjaciel będzie zadawał pytania, kto to jest. Możesz odpowiadać wyłącznie tak lub nie. 
 • - Zadanie 9.1 Uzupełnij ramkę. 
 • - Zadanie 10.1 Wysłuchaj dialogów i uzupełnij:
 • - Zadanie 10.2 Wybierz poprawną odpowiedź: 
 • - Zadanie 10.4 Przedstaw swojemu przyjacielowi fałszywe dane a potem uzupełnij tabelkę jego danymi.

Elektroniczną wersję lekcji pobierzecie tutaj: [klik]. W folderze Elektroniczna wersja.  

Fin. Na dzisiaj wystarczy i tak macie tego sporo, ale wyszła z założenia, że lepiej omówić więcej, ale wtedy z materiałem pójdziemy szybciej do przodu, a Wy nie będziecie się martwić, że nauka będzie trwała wieki! Na następnej lekcji zrobimy państwa i narodowości. Będzie tego dość sporo. Jeżeli chcecie jakieś konkretne państwa bym uwzględniła, bo pomysłów możecie mieć mnóstwo to piszcie pod moim komentarze pod postem.

Jak Wam podoba się post? :D 


62 komentarze:

 1. Tu chciałabym abyście napisali propozycje państw i narodowości, które chcecie :)

  OdpowiedzUsuń
 2. wypisz wszystkie z tego małego słowniczka ;D

  OdpowiedzUsuń
 3. Bosko! Dzięki tym lekcjom wiem więcej :P Grazie :3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Grazie to po włosku :P hiszpański odpowiednik to - Gracias :)

   Usuń
 4. czadowo, zapraszam do mnie; http://ludmila-ferro-superstars.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 5. Mogłybyście zrobić z boku zakładkę "lekcje hiszpańskiego" czy coś w tym stylu. Byłoby po prostu łatwiej potem wrócić do poprzednich lekcji w celu np. przypomnienia czegoś sobie. Byłoby to duże ułatwienie zarówno dla ucznia jak i przewiduję dla Ciebie-Nauczycielki.

  OdpowiedzUsuń
 6. Ja uczę się od 8 lat języka francuskiego :) I bardzo podobnie zapisuję odmianę czasowników i kilka osób zapisuję się podobnie ;p

  OdpowiedzUsuń
 7. Link do pracy domowej nie działa :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Dziękuje za całe lekcje <3
  Inne strony które uczą hiszpańskiego nic nie dają XD
  A co do państw, to te najbliższe: Niemcy, Włochy, Hiszpania, Rosja, Francja, Wielka Brytania, itp.
  Jeszcze raz dziękuje :)

  OdpowiedzUsuń
 9. Jeśli chodzi o narodowości to uwzględnij wymowę (to bardzo ułatwi), wszystkie kraje hiszpańsko języczne oraz:
  -USA
  -Japonię
  -Australię
  -UK
  -Norwegię
  -Czechy
  -Turcję
  -Indonezję
  -Wietnam
  -Irlandię


  A na koniec mam pytanie: Czy zrobisz coś podobnego, ale z miastami? np. jak po hiszpańsku jest Kraków, Warszawa itd.

  Post bardzo przydatny -czekam na więcej. :*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak mam zamiar i miasta zrobić :] nie mam ich zbyt dużo w słowniku, ale zawsze to coś.

   Usuń
 10. Świetna lekcja :D ale czy nie powinno być "que tal" a nie "gue tal"? Jest również kilka błędów w tych czytankach, ale poza tym wszystko świetnie :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W czytankach zawsze się mylę, bo trudno jest rozpisać masę słów jak się czyta, bo ja mam zawsze rozpęd jak się pisze napisać xD
   Tak powinno być Q, już poprawiam :]

   Usuń
 11. teraz będziesz uczyła z wymową taką jak w Argentynie??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po prostu tak wam rozpisuje, a to wy sobie wybieracie, którą chcecie :]

   Usuń
  2. a spoko dzięki :)

   Usuń
  3. Jutro wam rozpiszę tą drugą :]

   Usuń
 12. założyłam sobie zeszyt do zapisywania Twoich lekcji :D
  super że je robisz <3

  OdpowiedzUsuń
 13. Powiem szczerze:
  Bardzo bym chciala uczyc sie jezyka hiszpanskiego, ale niestety nie mam czasu...Troche smutam...W szkole nam mnustwo zadaja i jeszcze w szkole mam ruski i angielski...nie dam rady...Probowalam, ale sie nie da...Niestety...boje sie, ze mi sie wszystko pomiesza...Trudno, zyje sie dalej i wiem, ze dla jednej osoby nie bedziecie przeciagac w czasie lekcji...Uwazam, ze powinny byc lekcje co dwa tygodnie...To wtedy mozna lepiej sobie utrwalic i wiecej nauczyc, bo tak to psach to nie bardzo. Wykujesz sie i za miesiac nie pamietasz...tak niestety jest...Pozdrawiam...
  PS: prosze mnie nie krytykowac, bo ja tylko wyrazilam swoje zdanie...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. *mnóstwo xdd
   Ja jestem w pierwszej gimnazjum i drugiej klasie szkoły muzycznej.
   Mam angielski i niemiecki a pogodzenie tych języków z hiszpańskim nie jest wcale takie trudne, chociaż kilka razy do pana od angielskiego zdarzyło mi się powiedzieć "Si,si" ale takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko ;)
   Lekcje są w idealnym odstępie czasowym - w weekend można sobie dużo rzeczy powtórzyć, lud po prostu się nauczyć - chyba, że wolisz siedzieć przed telewizorem lub komputerem - to już Twoja sprawa :D

   Usuń
  2. wiem, ze walnelam bykaaa...jesli kogos to urazilo to przepraszam...W weekend nie siedze godzinami przed telewiziorem i komputerem..tylko sie ucze...od tego zalezy moja przyszlosc...powtarzam bardzo chce sie uczyc j.hiszpanskiego, ale nie mam czasu...Probowalam polaczyc w ten weekend jezyk angielski i potem zaczelam uczyc sie hiszpanskiego...i pomieszalo mi sie...moze ktos powie, ze jakas psychiczna, ma krotka pamiec...trudno jego zdanie mam pamiec dobra tylko nie nadarzam i potem nic z tego nie wychodzi. Wiesz anonimie troche mnie obrazilas z tym komputerem i telewizorem. Przeciez napisalam, ze nie mam czasu i chce sie uczyc hiszpanskiego, wiec zanim skomentujesz jakis komentarz to przeczytaj go drugi raz i zastanow sie nad jego sensem...

   Usuń
  3. Lekcje będą na blogu na długi czas, więc możesz iść swoim tempem. Czyli co dwa tygodnie :) a na asku, czy na GG będziesz zawsze mogła mnie zapytać o coś.
   Ja miałam 2 gimnazjum niemiecki, przez 2 lata, potem w średniej 3 lata rosyjskiego (który równo wkuwałam bo wyjścia nie było i po roku g***** :) pamiętałam) a z języki hiszpański miałam 2 lata na studiach i roczną (może krótszą) przerwę i jak widać dużo słówek pamiętam.
   A co do mieszania, ja z koleżanką potrafiłyśmy na angielskim gadać po hiszpańsku i był tylko śmiech :D

   Usuń
  4. ooj straszne uraziłam Cię pisząc "chyba". i nie "ruski" tylko rosyjski.Już nie rozpaczaj tak publicznie. Moja mama w tym samym czasie uczyła się angielskiego,niemieckiego i rosyjskiego i wszystkie umie perfekcyknie a nawet jak ja uczylam sie hiszpanskiego to pytala mnie i sama w jakims stopniu się go nauczyła. I.nic.jej.sie.nie.myli. Tak wiec, no coz jak nie jestes w stanie uczyc sie jeszcze hiszpanskiego to sie go nie ucz albo lekcje sobie czyrmtaj co dwa tygodnie. Ty tez jak do mnie sie zwrocilas moglabys troche pomyśleć, ponieważ bez oznajmiania calemu światu, że nie nadazasz moglabys sie po prostu uczyc z odstepem dwoch tygodni.Lekcje przeciez w magiczny sposob nie znikna.
   +przepraszam za wszelkiego rodzaju błędy ale jestem na telefonie. :-D

   Usuń
 14. <3 dzięki,świetne,proszę pisz dalej !!

  OdpowiedzUsuń
 15. eeeh ja bym wolała typowo hiszpańską wymowę bo to "żo" mnie rozbraja xddd"me żamo" - "ma jemo" <--- jamo wiele jest jak dla mnie lepsze no ale...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wiem, jest dość specyficzne. Jutro zrobię poprawkę i rozpiszę wam w obydwóch przypadkach :)

   Usuń
  2. o mamo napisalam "ma jemo" xdd brawa dla mnie. odwrotnie postawilam "e" i "a" XD XD

   Usuń
 16. Świetna lekcja.;) Państwa; Najlepiej wszystkie.;)
  PS. https://www.facebook.com/pages/Jaram-się-Fede-jak-on-swoją-grzywką-3/225125514360564 <=== LIKE? ZALEŻY MI.

  OdpowiedzUsuń
 17. Można by było dodać na chomiku tą tabelkę w innym formacie? Będę wdzięczna ;)

  OdpowiedzUsuń
 18. Świetnee ;) mam nadzieję,że się przyda ;)
  Mam taką małą prośbę. Czy mogłabyś dodać też taką lekcję,ale np. co byśmy mogły powiedzieć,gdybyśmy spotkały jakiegoś z aktorów. Czyli na przykład :Czy mogę twój autograf,Zrobić z tobą zdjęcie itp.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak zrobię, ale potrzebuje trochę czasu, bo ostatnio leci mi przez palce :c

   Usuń
 19. Mam pytanie.
  Lekcje będą dodawane regularnie co tydzień w poniedziałek?

  OdpowiedzUsuń
 20. przy dniach tygodnia nie stawia się rodzajnika -.-

  OdpowiedzUsuń
 21. Ja uczę się 5 języków obcych nie licząc hiszpańskiego i jakimś cudem mi się nie mieszają ( sama się dziwię!) A co do państw to takie większe hiszpańsko języczne, te bardziej znane azjatyckie np. Chiny albo Japonia i naszych polskich sąsiadów. :)

  OdpowiedzUsuń
 22. A imię Hanna (pochodzace od Anna) też będzie Hana, czy normalnie????

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I jeszcze kiedy jest encantado, a kiedy encantada???

   Usuń
  2. Encantado - jest w przypadku gdy mówi to mężczyzna.
   Encantada - jak mówi kobieta.
   Przeważnie tak się rozpoznaje też rodzaje męski czy żeński choć są wyjątki np. w przedmiotach np. el sofa.

   Usuń
  3. a z tym imieniem jak jest?? Tak samo, czy normalnie?????

   Usuń
 23. Chciałabym wiedzieć o co chodzi z tym odwróconym znakiem zapytania? Widziałam go wcześniej, ale nie wiem co to oznacza :/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To są znaki interpunkcyjne po hiszpańsku.

   Usuń
 24. Lekcja super! Mam pytanie: Czy tabelkę z czasownikami wkleić do zeszytu?

  OdpowiedzUsuń
 25. A te odwrócone znaki zapytania trzeba pisać?

  OdpowiedzUsuń
 26. my mamy to wszystko przepisywać???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja sobie drukuję . Szkoda tylko że idzie całe od razu i nie idzie robić dwustronnie . :( Ale wykorzystam to sobie do następnych lekcji :/

   Usuń
 27. do zeszytu przepisywać to?

  OdpowiedzUsuń
 28. Mam takie pytanie. W tym sprawdzeniu pierwszego tekstu z poprzedniej lekcji, to nie powinno być 'czikas' zamiast 'czicas'? :)

  OdpowiedzUsuń
 29. o co chodzi z tą kartką -ar itd. na tabelce z czasownikami na tym zdjęciu ?

  OdpowiedzUsuń
 30. Nie omawiamy tu czasownika mieć, a w pracy domowej jest...

  OdpowiedzUsuń
 31. gdzie jest ta tabelka?

  OdpowiedzUsuń
 32. Czy w hiszpańskim zawsze na początku pytania jest ¿

  OdpowiedzUsuń
 33. Ja sobie to podziele na dwa bo nieogarniam

  OdpowiedzUsuń
 34. w tekście pojawiła się mała literówka. "Wesoły, radosny" to "alegre" (taka sama forma dla rodzaju męskiego i żeńskiego)nie "alegra". :)

  OdpowiedzUsuń